19/01/2023 - 08:18

Khuyến khích phát triển các loại hình khu công nghiệp, khu kinh tế mới 

Người dân tham khảo thông tin dự án KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1). Ðây là KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2022.​

(CT) - Theo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, thực hiện công tác quản lý và phát triển khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trong năm 2022, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự án Luật KCN, KKT. Ðồng thời, thẩm định, báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 27 hồ sơ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với KCN mới, KCN mở rộng hoặc điều chỉnh quy mô... và 3 đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN các tỉnh, thành phố. Bộ cũng chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NÐ-CP ngày 28-5-2022, quy định về quản lý KCN và KKT (thay thế Nghị định số 82/2018/NÐ-CP) gắn với tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực hiện pháp luật về KCN, KKT.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã nghiên cứu, đề xuất bổ sung quy định nhằm giải quyết tối đa việc quy hoạch, xây dựng nhà ở và công trình công cộng cho người lao động làm việc trong KCN, KKT. Ðồng thời, khuyến khích phát triển các loại hình KCN, KKT mới, như KCN sinh thái, KCN chuyên ngành, KCN hỗ trợ, KCN công nghệ cao, KKT chuyên biệt… Qua đó kiểm soát việc thành lập KCN, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tránh tình trạng phát triển tràn lan các KCN và hạn chế tối đa việc chuyển đổi mục đích sử đụng đất trồng lúa để phát triển KCN.

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết