27/11/2019 - 07:33

Từ 1-12-2019

Không giao dịch tiền mặt tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Cần Thơ 

Từ ngày 1-12-2019, tại trụ sở KBNN Cần Thơ sẽ không thực hiện giao dịch tiền mặt. Khách hàng giao dịch tại trụ sở KBNN Cần Thơ.

 

(CT)- Thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020 trở thành “Kho bạc điện tử”, tăng cường áp dụng các phương thức thu chi NSNN không dùng tiền mặt, số liệu thu, chi tiền mặt tại Văn phòng KBNN Cần Thơ và 9 KBNN quận, huyện giảm dần từ các tháng đầu năm 2019. Trong 11 tháng năm 2019, doanh số thu chi tiền mặt đã giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể, doanh số thu tiền mặt 11 tháng của năm 2019 là 262 tỉ đồng, giảm 729 tỉ đồng so với cùng kỳ 11 tháng năm 2018. Doanh số chi tiền mặt là 265 tỉ đồng, giảm 727 tỉ đồng so với cùng kỳ 11 tháng năm 2018. 

Nhìn chung, KBNN Cần Thơ đã triển khai có hiệu quả các giải pháp hạn chế giao dịch tiền mặt tại Kho bạc; đẩy mạnh quản lý thu, chi tiền mặt qua ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 15-11, số thu bằng tiền mặt tại Kho bạc chiếm 0,77% tổng thu; số chi bằng tiền mặt tại Kho bạc chiếm 0,51% tổng chi. Đặc biệt, một số KBNN quận, huyện không phát sinh thu, chi tiền mặt tại đơn vị. Theo kế hoạch, KBNN Cần Thơ sẽ không giao dịch tiền mặt tại trụ sở từ ngày 1-12-2019. Đối với những đơn vị còn nhu cầu chi tiền mặt như đơn vị thuộc khối an ninh – quốc phòng, Trung tâm Phát triển quỹ đất... sẽ thực hiện giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến và lĩnh tiền mặt qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ (Vietcombank Cần Thơ).

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết