01/09/2013 - 19:37

Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO

“Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước” cùng câu nói lịch sử “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO” của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên vang lên tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 17-7-1966, khi đế quốc Mỹ mở rộng đánh phá miền Bắc, đã làm rung động hàng triệu triệu trái tim người Việt Nam yêu nước. Lời kêu gọi bất hủ đó đã trở thành khẩu hiệu chung, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trong không khí cả nước tưng bừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, chúng tôi đã gặp gỡ, ghi nhận cảm nghĩ của một số gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ thành phố Cần Thơ. Tất cả luôn khắc ghi lời Bác dạy, trân trọng giá trị nền độc lập, tự do mà ông cha đã đánh đổi bằng biết bao xương máu, công sức để gìn giữ đến hôm nay...

* Thượng úy Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ:

LỜI BÁC LÀ KIM CHỈ NAM, MỆNH LỆNH CAO CẢ

Khi còn là học sinh, tôi được nghe câu nói “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Bác do các giáo viên dạy môn lịch sử và môn văn học truyền đạt. Cảm xúc trong tôi lúc bấy giờ là thấy mình được hạnh phúc khi được sống ở một đất nước được độc lập, không còn chiến tranh... Từ khi đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, với tôi, câu nói của Bác Hồ là kim chỉ nam, một mệnh lệnh cao cả mà bản thân tôi phải nhận thức và hiểu rõ giá trị của nó để phát huy và ra sức giữ gìn. Theo tôi, nhận thức về “độc lập, tự do” không chỉ là nhận thức suông hay bị bó hẹp trong một phạm vi nào đó mà phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, đồng thời được vận dụng và mở rộng đối với từng lĩnh vực, nhất là trong việc góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng.

Thấm nhuần mệnh lệnh của Bác, tôi và các đồng chí trong lực lượng Công an TP Cần Thơ luôn thể hiện bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí dũng cảm, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm không khoan nhượng. Theo tôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần luôn học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định, điều lệnh Công an nhân dân, để trở thành người cán bộ Công an đủ tâm, đủ tầm, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó.

* Kỹ sư Nguyễn Xuân Phương, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật Xí nghiệp thoát nước Cần Thơ:

TUỔI TRẺ TÍCH CỰC GÓP PHẦN GIỮ VỮNG NỀN ĐỘC LẬP, TỰ DO CỦA DÂN TỘC

Tôi luôn tự hào khi mình là một người Việt Nam, đang được sống trong một đất nước độc lập, tự do. Tôi rất tâm đắc câu nói của Bác và nhận thấy nhiệm vụ của thế hệ trẻ hôm nay là phải tích cực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc. Tuổi trẻ cần phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thế hệ trẻ, đẩy mạnh các mô hình phát triển  kinh tế và là hạt nhân nòng cốt của các phong trào cách mạng ở cơ sở …

Theo tôi, tuổi trẻ thành phố nói riêng và cả nước nói chung luôn ý thức được giá trị to lớn của độc lập, tự do và đang ra sức học tập, lao động, cống hiến sức trẻ của mình để phát triển đất nước tùy theo vai trò và cương vị của mỗi người. Để có được một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ như hôm nay, các thế hệ cha anh của chúng ta phải đổ biết bao xương máu mới có được, nên mỗi bạn trẻ cần có hành động cụ thể, thiết thực, xứng đáng để thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào khi là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Đồng chí Nguyễn Minh Cần, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh:

PHẢI ĐẢM BẢO CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, THỐNG NHẤT VÀ TOÀN VẸN LÃNH THỔ

Câu nói bất hủ của Bác  không những là ước mơ mà còn là mục tiêu, lý tưởng, là chân lý của cả dân tộc. Chân lý ấy được đúc kết từ thực tiễn lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc ta, là khát vọng của bao thế hệ người Việt, thậm chí trở thành chân lý của thời đại, được đúc kết với một giá trị sâu sắc, bền vững, một truyền thống quý báu. Từ thực tiễn trong quá trình học tập, công tác, nhận thức của bản thân tôi về giá trị của “độc lập, tự do” không ngừng được nâng lên. Qua đó, tôi đã đặt mục tiêu phấn đấu của mình là phải ra sức học tập, rèn luyện đạo đức tác phong, lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao dù ở cương vị, lĩnh vực công tác nào nhằm phát huy dân chủ, đẩy mạnh phát triển  kinh tế - xã hội địa phương, chăm lo đời sống nhân dân. Theo tôi, trong giai đoạn hiện nay, “độc lập, tự do” là phải đảm bảo chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc cho mỗi người dân.

Thời gian qua, vấn đề tranh chấp biển Đông có chiều hướng phức tạp gia tăng. Đảng và Nhà nước ta luôn tuân thủ đúng các quy tắc ứng xử được ký kết, kiên định lập trường giải quyết tranh chấp bằng con đường đàm phán hòa bình. Trong bối cảnh hiện nay, theo tôi, tuổi trẻ thành phố nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung cần phải nắm chắc các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề biển Đông, ra sức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

* Thiếu úy Nguyễn Duy Thanh, Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

CẦN ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ

Bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào cũng đều mong muốn dân tộc mình, quốc gia mình độc lập, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Đất nước ta cũng vậy, qua biết bao thăng trầm trong lịch sử càng thấm thía lời Bác “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Độc lập, tự do hôm nay là phải làm sao để đất nước mở rộng hợp tác quốc tế, nhưng vẫn giữ vững quyền tự chủ về kinh tế, chính trị không lệ thuộc vào nước ngoài, đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền tự do dân tộc, hạnh phúc cho mọi nhà. Để phát huy tinh thần đó, chúng ta phải ra sức xây dựng đất nước giàu mạnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm đưa nền kinh tế phát triển; đồng thời thường xuyên củng cố quốc phòng-an ninh, sẵn sàng đánh thắng mọi âm mưu thù địch…

Là một quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, tôi luôn ra sức học tập, gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Đồng thời cùng với nhân dân, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Bản thân tôi luôn có ý thức tinh thần tự lực tự cường, thường xuyên cảnh giác, đấu tranh chống các biểu hiện xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Qua tìm hiểu, tôi thấy hiện nay có một số ít bạn trẻ có lối sống thực dụng, thờ ơ với thời cuộc. Đó là hệ lụy tất yếu khi nước ta bắt đầu hội nhập với thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng cần đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hơn nữa. Bởi có như vậy mới giúp các bạn trẻ nhận biết được giá trị quý báu của lời Bác nói, quyết tâm học tập, rèn đức luyện tài để xây dựng đất nước.

* Thạc sĩ Huỳnh Xuân Phong, giảng viên Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ:

KHẲNG ĐỊNH LÒNG YÊU NƯỚC BẰNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ

Từ khi mới biết đọc, tôi đã thấy câu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được viết rất lớn ở trên vách nhà nội tôi. Lớn lên, trong quá trình học tập, công tác, tôi càng thấm thía, tâm đắc câu nói bất hủ của Bác. Hàng ngày, theo dõi tình hình thế giới, thấy vẫn còn nhiều nơi xảy ra chiến tranh, đau thương, mất mát, tôi càng quý trọng hơn nữa những thành quả mà đất nước ta có được hôm nay. Tôi hiểu rằng những người sống và luôn hết lòng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong những năm chiến tranh khốc liệt đều cảm nhận được một cách sâu sắc và mãnh liệt nhất những đổi thay của đất nước hôm nay, cũng như tin tưởng vào tấm lòng, tình yêu của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc…

Để khẳng định lòng yêu nước, tôi thấy rằng từng cá nhân hãy cố gắng trau dồi kiến thức, ra sức học tập và rèn luyện để trưởng thành và góp phần vào sự phát triển của đất nước; nghĩ và hành động vì lợi ích của cộng đồng và xã hội, sẵn sàng hy sinh, cống hiến để bảo vệ sự bình yên, chủ quyền của Tổ quốc. Từng bạn trẻ cần  luôn trau dồi đạo đức và bản lĩnh chính trị, nhận thức và phân biệt được những thông tin không đúng sự thật, góp phần phản bác những luận điệu sai trái nhằm chia rẽ dân tộc, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ… Chúng tôi, lực lượng cán bộ giảng dạy trẻ ở các trường sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng là góp phần xây dựng lực lượng trí thức trẻ có trình độ, hoài bão, cống hiến và hy sinh. Thế hệ trẻ chúng ta cố gắng phát huy và giữ vững những giá trị quý báu mà Bác đã đúc kết, để luôn có được niềm hạnh phúc khi được sống và làm việc trong thời đại hòa bình, dân chủ và tự do.

PHẠM TRUNG (ghi)

 

Chia sẻ bài viết