04/02/2009 - 08:34

Bắc Ninh:

Khôi phục lễ rước Sĩ Nhiếp “Nam Giao học tổ” sau 66 năm vắng bóng

Lễ rước và tế Thánh Vương Sĩ Nhiếp tại lăng và đền ở thôn Tam Á, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được khôi phục lại trong dịp Tết Kỷ Sửu sau 66 năm vắng bóng. Các nghi lễ đã tập trung tái hiện nét văn hóa lịch sử truyền thống, giúp cho người dân hiểu, biết và tưởng nhớ tới công lao của ông.

Sĩ Nhiếp (137 - 226) là Thái thú đất Giao Chỉ vào thời Bắc thuộc từ năm 187 đến năm 226, phong là Long Độ Đình Hầu, đóng đô tại thành Luy Lâu. Ông là một vị quan cai trị có tài, có công phát triển văn hóa cho người Việt và được giới Nho học phong kiến Việt Nam sau này suy tôn là một trong những nhân vật mở đường cho Nho giáo ở Việt Nam, coi là “Nam Giao học tổ”. Ông là người đặt nền móng cho nền văn minh Đại Việt sau này, người đầu tiên mở trường dạy chữ Hán. Lợi dụng nhà Hán suy yếu, ông đã xây dựng Luy Lâu sầm uất như một kinh đô của nước độc lập. Thời kỳ này cả nước Hán loạn lạc liên miên nhưng vùng đất của Sĩ Nhiếp cai trị vẫn thái bình thịnh trị. Đại Việt sử ký toàn thư xếp thời này là một triều đại riêng của nước ta, gọi là kỷ Sĩ Vương.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết