24/03/2020 - 08:09

Khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 23-3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ báo cáo về tình hình dịch COVID-19 và các giải pháp, phương án phòng, chống dịch của Việt Nam; cho ý kiến về 7 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua là: Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;  Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; xem xét cho ý kiến dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 4 nội dung thuộc lĩnh vực tài chính ngân sách gồm: Việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính; cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24-12-2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Ngoại giao.

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết