05/10/2012 - 22:04

Khai mạc phiên họp thứ 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Chiều 5-10, Phiên họp thứ 12, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII đã khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đây là phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. Theo dự kiến Chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); cho ý kiến về tờ trình Quốc hội về Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn .

Một nội dung quan trọng khác, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013-2015; thảo luận, cho ý kiến về 5 dự án Luật và thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Ngay sau khai mạc, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật việc làm.

Theo dự án, Luật việc làm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội về việc làm bao gồm cả việc làm khu vực chính thức, khu vực phi chính thức; việc làm của những người lao động tự do, những người tự làm; việc làm trong và ngoài nước.

Luật việc làm quy định về 7 nhóm vấn đề lớn của việc làm: Phát triển việc làm; Thông tin thị trường lao động; Quản lý lực lượng lao động; Phát triển kỹ năng nghề; Dịch vụ việc làm; Tuyển, đăng ký sử dụng lao động; Bảo hiểm việc làm. Luật việc làm áp dụng đối với 3 nhóm đối tượng, đó là : Người lao động Việt Nam là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, đang có việc làm hoặc không có việc làm nhưng có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sử dụng lao động có liên quan đến việc làm . Dự thảo Luật Việc làm bao gồm 9 chương và 112 điều.

Bàn về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự án Luật, có ý kiến cho rằng cần thu hẹp đối tượng áp dụng, dự án Luật việc làm chỉ nên tập trung vào điều chỉnh việc làm của nhóm lao động chính thức và nhóm lao động phi chính thức trong nước; nhóm lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã có Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhóm lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã quy định trong Bộ luật Lao động và nhóm này nếu đưa vào dự án Luật việc làm cũng không phù hợp.

Tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chính sách phát triển việc làm; phát triển kỹ năng nghề; tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị ban soạn thảo, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục tiếp thu để hoàn thiện dự án Luật.

Ngày mai, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc theo Chương trình.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết