20/07/2020 - 20:24

Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII 

(TTXVN)- Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Ðảng, sáng 20-7, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tổ chức Trung ương khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII (lớp thứ năm). Lớp gồm 40 học viên gồm các lãnh đạo chủ chốt của các bộ, ban, ngành, địa phương trên cả nước. Các học viên sẽ học tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng kể từ ngày khai giảng.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Học viện. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học, khẳng định: Các lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược là nét đổi mới trong công tác cán bộ nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng trong thời kỳ mới. Trong năm 2019 và đầu năm 2020, hai khóa với 4 lớp bồi dưỡng kiến thức mới đã được tổ chức thành công cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho khóa XIII. Tiếp nối những thành công trên, lớp bồi dưỡng thứ 5 được khai giảng nhằm mục tiêu bổ sung, cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề mà thực tiễn đặt ra; đồng thời xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, ý thức trách nhiệm trước Ðảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Chương trình bồi dưỡng của lớp gồm 36 chuyên đề, khái quát hết những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện Ðại hội toàn quốc lần thứ XII của Ðảng và nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII; đồng thời cập nhật tinh thần dự thảo các văn kiện trình Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước.

Khẳng định Bộ Chính trị và Ban Bí thư rất quan tâm tới lớp học này, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các học viên phải ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với việc lĩnh hội những kiến thức mới phục vụ cho công tác trước mắt và lâu dài. Ðồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng các học viên lớp học sẽ hoàn thành tốt chương trình bồi dưỡng, thu được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho công tác thực tiễn của mình. Việc tổ chức các lớp học này là trách nhiệm nhưng cũng là cơ hội để các đơn vị tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích về tổ chức các hoạt động đào tạo về bồi dưỡng và làm mô hình mẫu cho việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý của Ðảng, Nhà nước ta.

THU PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết