30/11/2018 - 21:55

Kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường

Cử tri đề nghị cho biết kết quả ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực môi trường. Nội dung trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố như sau:

Trên lĩnh vực môi trường, thời gian qua có một số đề tài đã thực hiện, mang lại hiệu quả, như: Xây dựng bản đồ hiện trạng phát thải các chất ô nhiễm không khí; mô phỏng lan truyền ô nhiễm không khí cho hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông; đưa ra dự báo ô nhiễm không khí trong 5, 10 năm tới và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí phục vụ phát triển bền vững của thành phố. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở để Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban ngành tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường không khí phục vụ phát triển bền vững.

Ứng dụng công nghệ oxy hóa sâu trên cơ sở tích hợp từ trường, điện phân và công nghệ va đập phân tử với oxy không khí (có tăng cường ozone) để lắp đặt vào hệ thống cấp nước của 3 trạm cấp nước ở Long Tuyền- quận Bình Thủy, Mỹ Ái- huyện Phong Điền, Thới Long- quận Ô Môn. Chất lượng nước cấp được nâng lên rõ rệt sau khi lắp các cụm xử lý bằng công nghệ oxy hóa sâu vào hệ thống xử lý của các trạm nước cấp. Chất lượng nước tăng đạt QCVN 01:2009/BYT trên 14 chỉ tiêu phân tích. Cụm xử lý bằng công nghệ oxy hóa sâu có khả năng xử lý độ nhớt trong nước và diệt khuẩn cao trong khi phương pháp cũ không thể làm được, đường ống không bị cáu cặn góp phần làm giảm tổn thất năng lượng cấp nước do đường ống bị đóng cáu cặn, tiết kiệm chi phí vận hành và tăng áp suất nước cấp cho các hộ (nước không bị yếu ở cuối nguồn). Bên cạnh đó, lượng nước cấp cũng tăng đáng kể do chất lượng nước tăng cao và thời gian lắng cặn chỉ cần 10-15 phút, giảm thời gian lắng so với trước khi lắp cụm xử lý (khoảng 60 phút).

Xây dựng mô hình cấp nước sinh hoạt quy mô gia đình với công suất 1- 2 m3/ngày ứng dụng công nghệ vật lý điện tử  - oxy hóa sâu, cho 20 hộ dân sống phân tán ở quận Ô Môn, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân.

 

Chia sẻ bài viết