22/05/2024 - 11:40

Huyện ủy Thới Lai, Huyện ủy Vĩnh Thạnh sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 

(CT) - Chiều 21-5, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW). Ðồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai; đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đến dự.


20 tập thể và 47 cá nhân huyện Thới Lai có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng chụp hình lưu niệm với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo huyện. Ảnh: ANH DŨNG

Trong 3 năm qua, các cấp ủy đảng trong huyện tổ chức 97 hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề hằng năm cho trên 98% đảng viên; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân được trên 2.000 cuộc với trên 35.000 lượt người dân tham dự. Các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và các quy định nêu gương; hằng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa gắn với tu dưỡng đạo đức, lối sống và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, trên địa bàn huyện có những mô hình mới, cách làm hiệu quả như “Bếp ăn từ thiện”; “Gian hàng 0 đồng”; Câu lạc bộ an sinh xã hội; “Hiến máu tình nguyện”; Xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; “Thắp sáng đường quê”; “Vận động nhân dân phân loại rác thải, thực hiện vệ sinh môi trường, trồng hoa đường làng xanh sạch”… Kết quả, có 2 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp Trung ương; 5 tập thể, 6 cá nhân được biểu dương cấp thành phố; 34 tập thể và 76 cá nhân được biểu dương cấp huyện và cơ sở.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Lai đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW .

Trong 3 năm qua, Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ gắn kết chặt chẽ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ được giao của cá nhân. Công tác chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy, các cấp ủy đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Công tác triển khai, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, cơ quan, địa phương tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng, phát huy và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, cách làm hay trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đi vào chiều sâu, hiệu quả. Ðến nay, các địa phương, đơn vị đã đăng ký và thực hiện 682 mô hình “Dân vận khéo”, mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện.

Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đồng chí Trần Văn Tám, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng; tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác toàn khóa, hằng tháng, quý, năm, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chuyên đề toàn khóa và hằng năm trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của các tập thể, cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Ðồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024 và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

ANH DŨNG - CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết