03/06/2009 - 08:49

Hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng VNĐ

(TTXVN)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn số 3936/NHNN-CSTT gửi các ngân hàng thương mại (NHTM) và các công ty tài chính (CTTC) hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam-VNĐ để thực hiện dự án đầu tư mới có nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 4-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 7-4-2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể:

NHTM, CTTC và khách hàng vay phân định cụ thể từng hạng mục (công trình) xây dựng, mua sắm về mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất - kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay. Đối với các khoản vay để thi công, mua sắm các hạng mục (công trình) xây dựng được thống kê tín dụng vào ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không phân định được cụ thể mục đích (chức năng) hoạt động sản xuất - kinh doanh, số vốn đầu tư và số tiền vay của từng hạng mục (công trình) xây dựng, NHTM, CTTC căn cứ vào quy định về hoạt động kinh tế chủ yếu tại mục I Phần thứ hai Nội dung và nguyên tắc phân loại các thành phần kinh tế quốc dân tại Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22-12-1993 của Tổng cục thống kê, Quyết định 477/2004/QĐ-NHNN ngày 28-4-2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và nội dung dự án đầu tư để thống kê dư nợ cho vay vào các ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với các Quyết định này. Nếu các khoản dư nợ cho vay được thống kê tín dụng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất, sẽ thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết