22/12/2017 - 15:36

Hơn 2,53 tỉ đồng thực hiện Dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu” tại TP Cần Thơ

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 3434/QĐ-UBND (ngày 21-12-2017) phê duyệt Dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu” tại TP Cần Thơ do Quỹ Rockefeller tài trợ.

Dự án thực hiện trong giai đoạn 2017 – 2020; tổng vốn dự án hơn 2,53 tỉ đồng, trong đó vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài là 2,16 tỉ đồng (tương đương 96.000 USD) và còn lại là vốn đối ứng từ nguồn ngân sách thành phố.

Văn phòng dự án “100 thành phố có khả năng chống chịu” tại TP Cần Thơ (Văn phòng CRO) là Chủ dự án. UBND thành phố giao Văn phòng CRO có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Dự án với mục tiêu cụ thể gồm: xây dựng Chiến lược tăng cường khả năng chống chịu cho TP Cần Thơ trên cơ sở đánh giá tổng thể năng lực thích ứng của thành phố trước các cú sốc và áp lực về kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng mà thành phố đã, đang và sẽ đối mặt.

Đồng thời, triển khai một số giải pháp trên các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên nhằm nâng cao năng lực thích ứng cho người dân, các cộng đồng và hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố để có thể hồi phục nhanh chóng và phát triển sau các cú sốc, áp lực.

Xây dựng các mối quan hệ hợp tác, tận dụng các hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm từ mạng lưới “100 thành phố có khả năng chống chịu” để nâng cao năng lực về công tác xây dựng chiến lược về tăng cường khả năng chống chịu và công tác quản lý và phát triển đô thị bền vững cho chính quyền thành phố trong giai đoạn thực hiện chiến lược và trong tương lai.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết