20/05/2022 - 20:47

Hội thảo xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị 

Các đại biểu tham dự Hội thảo xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu.

(CT) - Ngày 20-5, Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo xây dựng Ðề án “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” (Ðề án). Ðại tá Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Công an thành phố đã tích cực và chủ động phối hợp các cơ quan hữu quan thực hiện quy trình xây dựng Ðề án. Dự thảo Ðề án đã được lãnh đạo các sở, ban, ngành đóng góp ý kiến, trong đó đa số ý kiến đều thống nhất (21/27 ý kiến), 6 ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung.

Ðề án chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1: 2021-2025, giai đoạn 2: 2025-2030. Trong giai đoạn 1, từ năm 2021-2022 hoàn thành xây dựng Công an phường An Hòa (quận Ninh Kiều) trở thành phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo Quyết định số 5764 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; từ 2022-2025: triển khai xây dựng ít nhất mỗi quận 1 công an phường trở thành công an phường điển hình kiểu mẫu. Giai đoạn 2, phấn đấu 100% công an các phường trên địa bàn thành phố trở thành công an phường điển hình kiểu mẫu.

Hội thảo nghe 9 ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, tập trung làm rõ những vấn đề trọng tâm về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Ðề án cũng như trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương; trong đó, thảo luận sâu về lộ trình và kinh phí thực hiện Ðề án. Hội thảo thống nhất đánh giá và cho rằng việc ban hành Ðề án là cần thiết. Tổ biên soạn sẽ tiếp thu, chỉnh sửa và sớm hoàn thiện Ðề án, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố ký, ban hành.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết