26/12/2017 - 08:56

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018

(CT)- Ngày 25-12-2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban cải cách tư pháp Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội  chính Trung ương Phan Đình Trạc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương... Tại điểm cầu TP Cần Thơ có đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Năm 2017, ngành Tư pháp cả nước đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2017 và các chương trình, kế hoạch công tác khác. Tại các địa phương, cơ quan tư pháp, pháp chế đã tham mưu ban hành 4.111 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 3.682 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và 18.434 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã. Công tác thi hành án dân sự đạt kết quả cao; việc triển khai chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 và mở rộng áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân, gắn với triển khai Luật Hộ tịch đạt nhiều kết quả quan trọng, phục vụ tốt nhu cầu của người dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Tư pháp vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dù đã đổi mới nhưng vẫn chưa sát với đặc thù của từng địa bàn, lĩnh vực, nhóm đối tượng. Năng lực, trình độ, nhất là kiến thức pháp luật, nghiệp vụ của hòa giải viên còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác hòa giải ở cơ sở. Trong thi hành án dân sự, số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều…

Trong năm 2018, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự năm 2018, giảm ít nhất 3% số việc và tiền có điều kiện thi hành chuyển sang kỳ sau so với năm 2017...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận những nỗ lực của ngành Tư pháp cả nước trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2017. Đồng thời đề nghị, năm 2018, ngành Tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án còn tồn đọng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp đủ bản lĩnh chính trị, vững chắc về chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật...

P.N

Chia sẻ bài viết