23/03/2011 - 14:44

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

Ngày 22-3, tại Hà Nội, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

Theo báo cáo kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được biên bản hội nghị cử tri nơi công tác; biên bản hội nghị ban lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản của 183 người ứng cử. Trong đó, các cơ quan Đảng giới thiệu 11 người ứng cử; cơ quan Chủ tịch nước giới thiệu 3 người; Chính phủ giới thiệu 20 người; cơ quan khối tư pháp 2 người; lực lượng vũ trang 16 người; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên 31 người. Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan đã tổ chức giới thiệu 100 người ứng cử. Trong số những người ứng cử, 120 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 57 người được tín nhiệm trên 90%, 4 người được tín nhiệm từ 80% đến 90%, 2 người được tín nhiệm từ 64% đến dưới 70%.

Qua nghiên cứu các báo cáo và cử cán bộ đi dự một số hội nghị cử tri nơi công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đã tiến hành đầy đủ 3 nội dung của bước hai quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử. Các hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ; thành phần, số lượng cử tri tham dự đúng quy định pháp luật. Hầu hết các cử tri tham dự hội nghị đều nhất trí cao với dự kiến người ứng cử của lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, chưa có trường hợp nào nêu các vấn đề hoặc vụ việc có liên quan đối với từng người ứng cử cần phải xác minh.

Trên cơ sở thành phần, số lượng đại biểu đã được phân bổ ở Trung ương, căn cứ danh sách trích ngang, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để lập danh sách sơ bộ gửi lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. Các ý kiến đều thống nhất với danh sách giới thiệu người ứng cử.

CHU THANH VÂN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết