13/03/2008 - 09:08

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa năng lực

Ngày 12-3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Đoàn chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Ảnh: THỐNG NHẤT - TTXVN. 

Chủ tịch HLHPNVN Nguyễn Thị Thanh Hòa đã trình bày báo cáo điểm lại kết quả hoạt động nổi bật của các cấp hội phụ nữ từ Trung ương đến địa phương trong năm 2007, những khó khăn, thách thức đối với phong trào phụ nữ và hoạt động của HLHPNVN. Thời gian tới, Trung ương HLHPNVN và các cấp hội đặt trọng tâm thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã đề ra; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ; tham gia với Đảng và Nhà nước giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc, như vệ sinh an toàn thực phẩm, kết hôn với người nước ngoài, buôn bán phụ nữ, trẻ em, bạo lực gia đình...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đánh giá cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong xã hội, gia đình. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu, góp phần vào thành công của Cách mạng Việt Nam trước kia, những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Về những tâm tư, kiến nghị được các đại biểu nêu ra, Chủ tịch nước nêu rõ, vấn đề trăn trở của phụ nữ cũng là niềm trăn trở chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Tuy nhiên, HLHPNVN cũng cần phối hợp với các ngành, các cấp để tìm nguyên nhân và đề ra phương án giải quyết. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mong muốn chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân là phụ nữ có cuộc sống tinh thần, vật chất ngày càng cao, được tạo điều kiện nâng cao chuyên môn, học vấn để có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các vấn đề của xã hội, của đất nước. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước mong phụ nữ cả nước nỗ lực học hỏi, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập. Từng cơ quan, đoàn thể và gia đình cần có sự hỗ trợ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tối đa năng lực của mình, vừa đảm trách tốt công tác xã hội, vừa chăm lo gia đình vẹn toàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, HLHPNVN cần chú trọng công tác vận động, giáo dục và tuyên truyền để phụ nữ tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động xã hội, gia đình; tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua của phụ nữ, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết