18/09/2019 - 21:16

Hỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh

(CT)- Ngày 18-9, tại TP Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Tọa đàm Giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Chương trình nhằm mục tiêu nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế (y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng…) để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Chương trình kỳ vọng có ít nhất 30 giải pháp công nghệ được hình thành từ các công nghệ chủ chốt như: Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence); Chuỗi khối (Blockchain), Phân tích dữ liệu lớn (Big data analytic); Internet kết nối vạn vật (Internet of Things); Thế hệ mạng di động thứ 5 (5th Generation), robot, điện toán đám mây (I-cloud)… được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và dịch vụ.  Đồng thời, có ít nhất 10 mô hình quản trị, sản xuất, kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Ngoài ra, Chương trình cũng hỗ trợ ưu đãi tín dụng được ít nhất 50 doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0…

Tại buổi Tọa đàm, nhiều ý kiến cho rằng, ngành chức năng các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào thực tế đời sống. Để Chương trình triển khai thuận lợi và mang lại hiệu quả cần có sự kết nối giữa các địa phương, kết nối liên ngành để tận dụng tối đa lợi thế và giảm thiểu nguy cơ trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các viện, trường phải phát huy vai trò đầu mối kết nối, đề xuất và tư vấn địa phương đưa ra các Đề tài, dự án nghiên cứu phù hợp cả trong lý luận lẫn thực tiễn.

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
công nghệ 4.0