29/10/2014 - 20:36

Hiểu rõ đối tác để có chiến lược xúc tiến đầu tư hiệu quả

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư- Thương mại- Du lịch TP Cần Thơ, từ năm 2009 đến 2013, thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 34 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư khoảng 14.649 tỉ đồng. Riêng 9 tháng đầu năm 2014, cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án tổng vốn đăng ký là 332,9 tỉ đồng; cấp chủ trương đầu tư trong nước 7 dự án mới, vốn đầu tư trên 936,51 tỉ đồng. Trên lĩnh vực đầu tư nước ngoài, trong giai đoạn từ 2009 đến tháng 9-2014, thành phố cấp chứng nhận đầu tư cho 36 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư trên 245,42 triệu USD. Trong giai đoạn này, có 5.700 DN thành lập mới với vốn đăng ký 26.500 tỉ đồng…

Chia sẻ bài viết