01/02/2017 - 10:05

Hấp lực mới…

Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch Cần Thơ, nhấn mạnh: "Phấn đấu đến năm 2020, đưa du lịch TP Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển bền vững, đóng góp quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, xứng tầm đô thị trung tâm vùng ÐBSCL". Nghị quyết cũng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là "Chủ động, phối hợp tổ chức các sự kiện lễ hội tại thành phố Cần Thơ và ÐBSCL để thu hút du khách. Chủ động liên kết, hợp tác du lịch với các địa phương nhằm nâng cao vị thế du lịch thành phố Cần Thơ và gắn vào chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng".

Năm 2016, tổng lượt khách đến Cần Thơ đạt trên 5,3 triệu, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khách lưu trú trên 1.726.500 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 119% kế hoạch năm; khách quốc tế lưu trú đạt trên 258.400 lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015. Doanh nghiệp lữ hành phục vụ 98.200 khách du lịch nội địa, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015; các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón vào 22.600 lượt khách quốc tế, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng doanh thu du lịch năm 2016, đạt 1.826 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết