04/10/2018 - 20:57

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW tại Công an thành phố 

(CT)- Sáng 4-10, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ, do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn, đến làm việc với Đảng ủy Công an TP Cần Thơ để giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05).


Đại diện Thường trực Đảng ủy Công an thành phố báo cáo với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo báo cáo của BTV Đảng ủy Công an thành phố, gần 2 năm qua, 100% cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Đảng bộ Công an thành phố được quán triệt sâu sắc nội dung NQTW 4 khóa XII và Chỉ thị 05. BTV Đảng ủy đã phát hành quyển sổ tay có nội dung về 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến ĐV trong Đảng bộ nghiên cứu, quán triệt thường xuyên; chỉ đạo CB, ĐV và chiến sĩ xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, qua đó đã ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, vi phạm trong CB, ĐV. BTV Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác; tăng cường lực lượng điều tra và lực lượng cho cơ sở và các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Trong đó, đã điều động 27 đồng chí công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 13 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nâng tổng số đến nay có 51 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 25/41 xã, thị trấn. Từ năm 2017 đến nay, Công an thành phố đã tinh giản 91 trường hợp CB, chiến sĩ trong biên chế, 17 hợp đồng lao động. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, qua đó đã rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi làm các thủ tục hành chính. Công tác phát triển ĐV được quan tâm, từ năm 2017 đến nay đã kết nạp được 211 ĐV. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, từ đó việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện nền nếp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo CB, ĐV liên quan đến tiêu cực, tham nhũng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố nhìn nhận vẫn còn một số hạn chế như: Từng lúc, từng nơi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn thiếu cụ thể; thực hiện nghị quyết còn thiếu sáng tạo; vẫn còn một số CB, ĐV và chiến sĩ ý thức tu dưỡng, rèn luyện chưa tốt nên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết