29/03/2018 - 08:56

Giám sát quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(CT)- Ngày 28-3-2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố giám sát kết quả hoạt động các quỹ tài chính nhà nước tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, tham dự.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.
Các đại biểu tham gia phát biểu tại buổi giám sát.

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động từ năm 2015 đến nay; hiện có vốn điều lệ 100 tỉ đồng. Từ năm 2015 đến 2017, Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp chứng thư bảo lãnh tín dụng cho 46 lượt doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và thương mại dịch vụ. Đến 31-12-2017, doanh số bảo lãnh tín dụng đạt 127,8 tỉ đồng, dư nợ 52,7 tỉ đồng. Qua 3 năm hoạt động, chưa xảy ra rủi ro tín dụng và trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng phải trả nợ thay trong hoạt động bảo lãnh tín dụng; 100% doanh nghiệp sử dụng vốn đúng mục đích và thực hiện tốt việc quản lý dòng tiền. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Quỹ bảo lãnh tín dụng là chưa được các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm cũng như chưa nhận được sự tham gia góp vốn điều lệ của các tổ chức và cá nhân theo quy định.

Theo Đoàn giám sát, 3 năm qua, Quỹ bảo lãnh tín dụng chỉ cấp chứng thư bảo lãnh tín dụng 46 lượt doanh nghiệp là quá ít so với số lượng doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trên địa bàn thành phố. Quỹ bảo lãnh tín dụng cần mở rộng mối quan hệ, chủ động tìm kiếm đối tác để thúc đẩy hoạt động bảo lãnh tín dụng hiệu quả; đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố thời gian tới.

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết