06/12/2022 - 09:20

Trà Vinh

Gần 50 tỉ đồng hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp

(CT) - UBND tỉnh Trà Vinh cho biết năm 2023 sẽ dành gần 50 tỉ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cấp gần 13 tỉ đồng hỗ trợ các cơ sở tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát triển trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ... Các địa phương được cấp trên 37 tỉ đồng để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP (không quá 20 triệu đồng/cơ sở); hỗ trợ 50% kinh phí cây giống trồng rừng sản xuất (cây đước), tối đa không quá 37 triệu đồng/ha. Đối với lĩnh vực thủy sản, hỗ trợ 50% cho ngư dân lắp mới định vị tàu cá không quá 10,5 triệu đồng; tăng mức hỗ trợ nuôi tôm sú, tôm thẻ từ 150 triệu đồng lên không quá 200 triệu đồng/cơ sở; hỗ trợ 50% kinh phí đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường ao nuôi… Ngoài ra còn có các chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, vườn cây ăn trái, dừa, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả…

MINH TRÍ

Chia sẻ bài viết