15/08/2009 - 20:18

Easy File Locker 1.1 - Nhiều phương thức bảo vệ tập tin/thư mục

Giao diện tương tác đơn giản của Easy File Locker 1.1. 

Đây là chương trình miễn phí, nhẹ và dễ sử dụng có thể giúp bảo vệ dữ liệu quan trọng của người dùng. Nó sẽ bảo vệ tập tin, thư mục gồm cả thư mục con ngay cả dưới chế độ Safe Mode của Windows. Chương trình có dung lượng chỉ 226 KB, tương thích các hệ điều hành Windows 2000/XP/2003/Windows Vista, được tải về tại địa chỉ http://www.xoslab.com/download/EFL1.1_Setup.exe.

Sau khi tải về, cài đặt và khởi động chương trình, bạn tiến hành các bước cơ bản sau:

- Bảo vệ tập tin: Nhắp trình đơn Edit/Add File để chọn tập tin muốn bảo vệ. Trong hộp thoại setting, bạn nhắp nút ... để tìm đến tập tin, chọn phương thức bảo vệ qua các hộp kiểm Accessible (mở), Writable (chỉnh sửa), Deletable (xóa) và Visible (hiển thị/giấu).

- Bảo vệ thư mục: Nhắp trình đơn Edit/Add Folder rồi chọn các phương thức bảo vệ.

- Chỉnh sửa phương thức bảo vệ: Nhắp chọn tập tin/thư mục rồi nhắp Edit/Modify.

- Ngừng bảo vệ: Nhắp System/Stop Protection, bảo vệ trở lại nhắp System/start Protection.

- Đặt mật khẩu cho chương trình: Nhắp System/Set Password. Mật khẩu sẽ giúp bạn ngăn không cho người khác mở chương trình để thay đổi hay gỡ bỏ chương trình.

Khôi Minh

Chia sẻ bài viết