17/03/2011 - 19:34

Dọn dẹp những tập tin "cứng đầu" nhất trong Win XP

Windows XP sau khi xài một thời gian ta thường gặp trường hợp một số tập tin không cho mở cũng không cho xóa. Khi truy cập vào tập tin bạn sẽ thấy thông báo vớ vẩn như “tập tin đang được sử dụng bởi một chương trình hoặc một người khác”, “đĩa đầy”, “đĩa bị khóa”… Nguyên nhân thường là do tập tin bị nhiễm virus, hoặc các phần mềm quảng cáo, gián điệp gỡ bỏ không triệt để. Những bước sau đây giúp bạn xóa bỏ những tập tin dạng như vậy.

* Viết ra giấy tên đầy đủ của tập tin và thư mục chứa tập tin đó. Cần chắc rằng bạn sao chép chính xác đường dẫn của nó, như thế bạn có thể dễ dàng tìm nó ở các bước sau.

* Mở Task Manager (bấm Ctrl + Alt + Del) và bấm vào thẻ Processes để xác định xem tập tin bạn xóa có tiến trình (.exe) đang chạy không. Hãy thử lại xem bạn có xóa được nó theo cách thông thường hay không sau khi cho kết thúc tiến trình đang chạy của nó (bấm End Process). Nếu không thể xóa, bạn thực hiện bước tiếp theo.

* Vào nút “Start” và “Search”, chọn thẻ “For Files and Folders”. Khi hộp thoại “Search” mở ra, bạn tìm mục “All files or Folders” và gõ chính xác tên tập tin bạn cần xóa trong hộp “All or part of the file name”. Tiếp theo, bạn chọn ổ đĩa chứa tập tin trong hộp “Look in”, xong bấm nút “Search” và đợi cho hệ thống tìm tập tin.

* Khi đã tìm thấy tập tin, bạn bấm nút Stop để dừng việc tìm kiếm nếu hệ thống vẫn còn tìm. Click chuột phải lên tập tin và chọn Properties để xem lại vị trí chính xác của tập tin cần xóa. Thông thường, nó nằm trong ổ đĩa hệ thống (ổ C) và có đường dẫn như sau: C:WindowsSystem32tentaptin.exe (tentaptin là tên tập tin bạn cần tìm để xóa).

* Đóng hộp thoại tìm kiếm, vào lại Start, mở hộp thoại “Run”, gõ CMD để mở tiện tích Command Prompt. Đóng tất cả các chương trình đang mở chỉ chừa lại hộp thoại “Command Prompt”.

* Bấm Ctrl + Alt + Del (hoặc vào “StartRun” gõ “taskmgr.exe”) để vào “Task Manager”. Nhấp vào thẻ “Processes”, chọn “explorer.exe” và bấm nút “End Process” để tạm thời ngừng tiến trình này. Đóng tạm (minimize) cửa sổ “Task Manager” và chuyển qua cửa sổ lệnh “Command Prompt”.

* Dùng lệnh “CD” chuyển đến thư mục chứa tập tin cần xóa. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đến thư mục “system32”, bạn gõ cd windowssystem32 và xác định vị trí tập tin (sau cd có cách khoảng trắng).

* Khi đã xác định được tập tin, bạn dùng lệnh “delete” để xóa. Cú pháp là del <tentaptin>.exe.

* Quay trở lại cửa sổ “Task Manager”, bấm vào FileNew task và gõ “explorer.exe” để phục hồi tiến trình này. Xong, đóng “Task Manager”, đóng “Command Prompt” và khởi động lại máy.

HOÀNG THY

Chia sẻ bài viết