14/09/2023 - 10:42

Đổi mới sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Thúy Hằng (Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ)

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/CB ngày 28-3-2023 của Chi bộ Hành chính - Tổ chức, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”, chiều ngày 8-9-2023, Chi bộ Hành chính - Tổ chức đã triển khai thực hiện kế hoạch và sinh hoạt chuyên đề quý III với nội dung: “Tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp cách mạng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Quang Thông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, cùng đảng viên Chi bộ Hành chính - Tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Quang Thông, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, cùng đảng viên Chi bộ Hành chính - Tổ chức chụp ảnh lưu niệm sau cuộc thi.

Trong đợt này, chỉ ủy chi bộ đã triển khai chuyên đề bằng hình thức tổ chức thi “Rung chuông vàng”. Mỗi cán bộ, đảng viên tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách giơ bảng chọn đáp án A, B, C, D trong khoảng thời gian 15 giây mỗi câu. Người trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất sẽ thắng cuộc. Để đảm bảo tính khách quan, chi ủy tổ chức để đảng viên bốc thăm số báo danh và ngồi theo vị trí đã được sắp xếp.

Cuộc thi “Rung chuông vàng” của chi bộ đã diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với sự tham gia hào hứng, nhiệt tình của toàn thể đảng viên chi bộ. Kết quả chung cuộc, đồng chí Trần Thị Kim Em xuất sắc đạt giải Nhất; đồng chí Võ Thị Ngọc Hạnh đạt giải Nhì và 3 đồng chí Nguyễn Văn Uẩn, Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Trương Bích Thảo đồng giải Ba.

Trong quá trình chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt, chi ủy đã gửi đề cương các tài liệu có liên quan giúp đảng viên có dịp tìm hiểu sâu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng… Qua đó thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nhận thức và học tập lý luận chính trị hiện nay.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Chi bộ Hành chính - Tổ chức đã luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời đưa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên và chuyển từ học tập sang làm theo bằng những việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Có thể nói, cách thức đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ Hành chính - Tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời góp phần xây dựng chi bộ nói riêng và Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ nói chung ngày càng thêm trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ bài viết