01/08/2008 - 09:53

Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động

(TTXVN)- Ngày 31-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 83/2008/NĐ-CP về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Nghị định quy định rõ: Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, từ ngày 1-1-2007 trở đi hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội được xác định bằng biểu thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng BHXH tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% / Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%. Trong đó t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh.

Chia sẻ bài viết