31/05/2015 - 16:45

Để từ bỏ thuốc lá hiệu quả

Lợi ích đặc biệt sau khi bỏ thuốc lá

- Một năm sau khi cai thuốc lá, nguy cơ mắc bệnh mạch vành do hút thuốc của bạn sẽ giảm một nửa so với người đang hút thuốc.

- 5 năm sau cai thuốc lá, nguy cơ đột quỵ của bạn giảm xuống bằng mức của người bình thường.

- 10 năm sau khi cai thuốc lá, nguy cơ ung thư phổi của bạn bằng một nửa của người hút thuốc; nguy cơ ung thư miệng, họng, thực quản, bàng quang, thận, tuyến tụy của bạn đều giảm.

- 15 năm sau khi cai thuốc lá, nguy cơ bệnh mạch vành của bạn bằng ở mức của người không hút thuốc.

(Khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ)

Chia sẻ bài viết