05/07/2019 - 21:56

Đề nghị xử phạt hành vi phát tờ rơi ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông

Cử tri đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi phát các tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo, đặc biệt là quản lý nhà nước về việc phát tờ rơi quảng cáo được các cơ quan chức năng thành phố quyết liệt thực hiện; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm nhằm chấn chỉnh, đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị. Cụ thể, đã tổ chức 15 lượt kiểm tra, nhắc nhở, tịch thu việc phát tờ rơi tại các ngã ba, ngã tư giao lộ làm trở ngại giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Thời gian tới, UBND thành phố đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước hơn nữa đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quảng cáo; trong đó, tập trung vào các giải pháp hạn chế quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi, nhằm tuyên truyền đến người dân ý thức thực hiện đúng pháp luật; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh những trường hợp quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi không đúng quy định.

Chia sẻ bài viết