31/03/2011 - 08:54

Đề nghị UNESCO xem xét, công nhận 2 di sản văn hóa

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ “Đờn ca Tài tử Nam Bộ” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” trình Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) xem xét đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hai bộ hồ sơ trên sẽ được gửi tới UNESCO trước ngày 31-3-2011.

Theo thông tin được biết, hiện hai bộ hồ sơ này đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với UBND tỉnh Phú Thọ, UBND TP Hồ Chí Minh và 20 tỉnh, thành phố Nam Bộ (nơi có đờn ca tài tử) cùng các cơ quan hữu quan tổ chức xây dựng xong.

Đồng thời, hai hồ sơ này cũng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và được hoàn thiện.

Tính đến nay Việt Nam đã có 5 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới gồm: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Ca trù và Hội Gióng.

Chia sẻ bài viết