27/09/2023 - 19:38

Đề nghị sửa chữa đường

Cử tri quận Thốt Nốt phản ánh một số nắp cống trên tuyến quốc lộ 91 đã bị sụp xuống, hư hỏng. Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố sửa chữa một số tuyến đường và hệ thống chiếu sáng trên địa bàn quận để đảm bảo an toàn giao thông. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

- UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải làm việc với Công ty CP đầu tư BOT quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang (đơn vị quản lý, khai thác, bảo trì theo hợp đồng BOT) để kịp thời khắc phục các vị trí mất an toàn giao thông. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong năm 2023.

- Đoạn từ vòng xoay Cái Cui xuống Cảng Cái Cui: UBND quận Cái Răng đã thống nhất chủ trương đầu tư điện chiếu sáng công cộng và đang cân đối, phân bố vốn để thực hiện theo quy định.

- Đoạn từ vòng xoay Cái Cui đến cầu Cái Cui, đoạn cầu Cái Da: UBND quận Cái Răng đã khảo sát và lập thủ tục, bố trí vốn thực hiện khi cân đối được nguồn vốn đầu tư.

- Đối với đường dân sinh hai bên cầu Hưng Lợi và đường song song với quốc lộ 1A, đoạn đường Hưng Thạnh: 2 tuyến đường này thuộc sự quản lý của Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 chưa bàn giao về cho thành phố quản lý. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát để đề nghị với Chi cục Quản lý đường bộ IV.5 xem xét sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông.

Chia sẻ bài viết