11/04/2020 - 18:17

Đề nghị sớm triển khai dự án bờ kè 

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố sớm triển khai thực hiện dự án bờ kè sông Ô Môn, đoạn từ cầu rạch Ranh đến rạch Vàm. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Các ngành, các cơ quan chức năng của thành phố đã tiến hành rà soát, khảo sát thực địa về thực trạng sạt lở trên địa bàn thành phố, trong đó có tuyến sông Ô Môn, từ rạch Ranh đến rạch Vàm. Cùng với tình hình sạt lở chung của thành phố, ngày 22-8-2019, UBND thành phố đã có văn bản gởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tình trạng sạt lở và xin hỗ trợ, bố trí vốn đầu tư một số dự án kè chống sạt lở trọng điểm, bức xúc trên địa bàn thành phố.

Trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có ý kiến, UBND thành phố đã đề nghị địa phương triển khai thực hiện gia cố tại các vị trí sạt lở bằng các biện pháp truyền thống và thực hiện làm rào chắn cảnh báo cho người, người điều khiển phương tiện giao thông cảnh giác khi qua những điểm sạt lở…

Chia sẻ bài viết