03/10/2019 - 18:15

Đề nghị sớm bố trí nền tái định cư

Cử tri quận Cái Răng, quận Bình Thủy đề nghị sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong các dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô, Khu tái định cư Cửu Long. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

- Đối với dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô:

UBND quận Cái Răng đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 636 hộ; trong đó, số hộ đủ điều kiện tái định cư (gồm đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới và xét mua nền tái định cư) là 421 hộ; số hộ còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức cho 365/421 hộ bốc thăm, nhận nền theo quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền; số hộ còn lại sẽ tiếp tục bốc thăm, nhận nền trong thời gian tới.

- Đối với dự án Khu đô thị tái định cư Cửu Long:

UBND quận Bình Thủy đã phê duyệt chính sách tái định cư cho 219 hộ, trong đó, số hộ đủ điều kiện tái định cư (gồm đủ tiêu chuẩn giao đất ở mới và xét mua nền tái định cư) là 92 hộ; số hộ còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã tổ chức cho 42/92 hộ bốc thăm, nhận nền theo quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền (trong đó có 27 hộ đổi đất lấy nền tái định cư); số hộ còn lại sẽ tiếp tục bốc thăm, nhận nền trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết