01/06/2022 - 22:44

Đề nghị mời gọi đầu tư

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị thành phố có kế hoạch kêu gọi đầu tư vào khu vực cù lao Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp danh mục dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của thành phố. Theo đó, trên địa bàn huyện Phong Điền dự kiến mời gọi 17 dự án đầu tư trên các lĩnh vực (trong đó, có 10 dự án lĩnh vực nhà, khu đô thị, khu dân cư; 7 dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ). Riêng địa bàn Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố dự kiến mời gọi đầu tư “Khu đô thị mới du lịch sinh thái Mỹ Khánh, huyện Phong Điền”, diện tích khoảng 90ha. Mục tiêu của dự án là đầu tư phát triển tiềm năng du lịch của huyện Phong Điền, nhằm khai thác các lợi thế sông nước miệt vườn nơi đây thành khu vui chơi giải trí kết hợp du lịch sinh thái, khu nhà ở cao cấp, góp phần phát triển đô thị sinh thái.

Sau khi danh mục này được phê duyệt, thành phố sẽ tiến hành mời gọi và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

Chia sẻ bài viết