11/03/2020 - 08:28

Đề nghị không đóng tạm ứng viện phí

Cử tri phản ánh việc người dân bị bệnh khi vào bệnh viện (BV) cấp cứu, BV yêu cầu phải đóng tiền tạm ứng trước, mới tiến hành cấp cứu, điều trị. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế chấn chỉnh các BV trong việc tạm ứng thu viện phí. Giám đốc các BV chịu trách nhiệm trong việc công khai các mức thu cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, không có thẻ bảo hiểm y tế và việc thu tiền tạm ứng; phải ưu tiên giải quyết các bệnh cấp cứu, bệnh nặng, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, gia đình chính sách. Việc cấp cứu là phải ưu tiên giải quyết, sau đó kịp thời bổ sung thủ tục, giấy tờ hành chính có liên quan… Các trường hợp bệnh nặng, BV phải ưu tiên giải quyết về chuyên môn cấp cứu và khám, chữa bệnh. Các trường hợp không có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng gặp khó khăn về chi phí thanh toán khám, chữa bệnh thì báo cáo lãnh đạo của Khoa hoặc Ban Giám đốc BV xem xét, giải quyết…

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế chỉ đạo các BV không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ (trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu). Các cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm việc tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế có cùng chi trả hoặc vượt mức thanh toán bảo hiểm y tế. Các đối tượng không cùng chi trả không đóng tạm ứng…

Chia sẻ bài viết