02/06/2020 - 17:38

Đề nghị khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường

Cử tri đề nghị có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do hệ thống nước thải của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ gây ra. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ tọa lạc tại khu vực Bình Hòa A, phường Phước Thới, quận Ô Môn. Các trang thiết bị y tế được trang bị tương đối đầy đủ và hiện đại. Bệnh viện là đơn vị thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trú cho những người mắc bệnh lao và bệnh phổi, tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến. Bệnh viện còn là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa lao và bệnh phổi cho các Trường Cao đẳng  Y tế, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Học viện Quân Y; tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên đia bàn thành phố.

Về công tác giám sát, quản lý  hệ thống nước thải: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình “Bệnh viện Lao và Bệnh phổi” theo Quyết định số 343/QĐ-UBND của UBND thành phố. Hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện có đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 48/STNMT-CCBVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời, được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước Giấy phép số 10/GP-UBND của UBND thành phố. Báo cáo định kỳ hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước hàng quý theo giấy phép xả nước thải số 10/GP-UBND của UBND thành phố với kết quả đều trong giới hạn cho phép (kết quả quan trắc đầu ra hệ thống xử lý nước thải quý 1, 2, 3, 4 năm 2019).

Sở Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và chỉ đạo Bệnh viện khẩn trương kiểm tra, rà soát lại hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện đảm bảo công suất xả thải, quy trình xử lý, nhân lực thực hiện và chất lượng nước thải đầu ra. Đồng thời, chú trọng việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, tăng cường công tác giám sát kiểm tra nguồn xả thải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh môi trường trước khi xả vào môi trường trên địa bàn.

Chia sẻ bài viết