29/07/2020 - 07:28

Đề nghị kêu gọi các dự án xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Cử tri thành phố đề nghị tăng cường công tác kêu gọi các dự án xây dựng các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các quận, huyện. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 5 khu công nghiệp (Trà Nóc 1, Trà Nóc 2, Hưng Phú 1, Hưng phú 2 và Thốt Nốt), có 250 dự án còn hiệu lực, thuê 488ha đất công nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 1,39 tỉ USD và 27 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 395,86 triệu USD. Tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp của thành phố là 37.000 người (trong đó có 34.500 lao động chính thức và 2.500 lao động theo thời vụ), tăng gần 3.000 lao động so với cùng kỳ năm 2019.

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp để sẵn sàng tiếp đón các nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư đến đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ bài viết