16/06/2020 - 06:21

Đề nghị hỗ trợ mời gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Cử tri huyện phong Điền đề nghị thành phố hỗ trợ huyện mời gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

Căn cứ Quyết định 2735/QĐ-UBND của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện Phong Điền trong việc kêu gọi đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Ngày 8-5-2017, UBND thành phố có công văn thống nhất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Trong đó, dự án kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp Phong Điền với nguồn vốn dự kiến là 450 tỉ đồng.

Ngày 17-6-2019, UBND huyện Phong Điền có tờ trình xin chủ trương và bố trí nguồn vốn bồi hoàn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 30ha tại xã Nhơn Nghĩa. Ngày 18-7-2019, UBND thành phố có Công văn số 2254/UBND-KT về chủ trương bố trí nguồn vốn bồi hoàn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 30ha xã Nhơn Nghĩa, giao UBND huyện Phong Điền phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ và các đơn vị có liên quan giới thiệu quảng bá dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thực hiện. Tuy nhiên, chưa có nhà đầu tư đăng ký đầu tư cơ sở hạ tầng.

Ngày 18-3-2020, UBND huyện Phong Điền có tờ trình xin điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp 30ha tại xã Nhơn Nghĩa sang quy hoạch đất thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Ngày 23-4-2020, UBND thành phố có công văn về việc điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 30ha tại xã Nhơn Nghĩa; trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát, thẩm định nội dung trên, tham mưu UBND thành phố. Sở Công Thương có công văn hướng dẫn UBND huyện thực hiện quy trình thủ tục điều chỉnh ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp.

Chia sẻ bài viết