23/04/2020 - 20:03

Đề nghị giải quyết dứt điểm việc khen thưởng

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh vẫn còn tồn đọng hồ sơ khen thưởng chính sách của các đồng chí tham gia kháng chiến, chưa được trả lời dứt khoát. Nội dung trả lời của UBND quận như sau:

Theo phản ánh của cử tri, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) quận báo cáo như sau:

Ý kiến của cử tri liên quan đến quy trình, thủ tục tiếp nhận, thẩm định và đề nghị về cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 164/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 151/2018/BQP của Bộ Quốc phòng về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban CHQS quận tiến hành rà soát danh sách, đối tượng đã được khen thưởng (thông qua phần mềm quản lý của Bộ Quốc phòng), chưa được khen thưởng, đang đề nghị cấp trên xét,… Khi có kết quả sẽ thông báo về địa phương.

Đối với những hồ sơ đề nghị nhưng không đủ điều kiện theo quy định (Ban CHQS quận tiếp nhận, giao Ban CHQS phường trả lại và giải thích cho đối tượng nắm rõ). Một số hồ sơ xuất ngũ trước năm 2004, nhưng đến năm 2018 mới làm đề nghị khen thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Quân kỳ Quyết thắng theo Công văn số 235 của Phòng Chính trị - Bộ CHQS thành phố không xét.

 Bên cạnh đó, trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, Ban CHQS quận gặp một số khó khăn, như:

- Một số hồ sơ có đề nghị bổ sung nhưng gửi lại trễ, hết thời gian quy định của Quân khu nên phải đợi đến đợt sau (phải bổ sung lại bản khai cá nhân cho phù hợp với thời điểm hiện tại), có trường hợp đơn vị cũ đã giải thể không xác nhận được,…

- Một số hồ sơ đề nghị khen Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, nhưng bị thất lạc các quyết định chức vụ có liên quan nên không xét đề nghị về trên được, phải trả về bổ sung lại nhiều lần.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
khen thưởng