16/12/2018 - 06:50

Đề nghị đẩy mạnh xây dựng cánh đồng lớn

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị thành phố đẩy mạnh xây dựng, mở rộng quy mô mô hình cánh đồng lớn. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Để thực hiện mục tiêu giúp nâng cao chất lượng lúa hàng hóa, giảm giá thành sản xuất thông qua tổ chức liên kết sản xuất, hướng đến xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong sản phẩm, đồng bộ hóa quy trình từ sản xuất đến thu hoạch và sau thu hoạch; đồng thời, phát triển toàn diện theo hướng bền vững và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu về tiêu dùng, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tiến tới xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 6-11-2017 phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn TP Cần Thơ đến năm 2020, định hướng năm 2025.

Trong đó, quyết định xác định cụ thể kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn các huyện. Cụ thể đối với huyện Vĩnh Thạnh: đến năm 2020, dự kiến diện tích xây dựng cánh đồng lớn là 13.000ha với khoảng 9.000 hộ dân tham gia; định hướng đến năm 2025, diện tích 16.000ha với trên 11.000 hộ tham gia.

Chia sẻ bài viết