06/09/2020 - 06:12

Đề nghị đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp đô thị
(tiếp theo kỳ trước)

- Đánh giá việc triển khai thực hiện thí điểm các mô hình nông nghiệp đô thị:

+ Thuận lợi: Việc thực hiện các mô hình nông nghiệp đô thị được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Phòng Kinh tế các quận và UBND, đoàn thể các phường hỗ trợ nhiệt tình ngành Nông nghiệp trong việc triển khai thực hiện các mô hình thí điểm về nông nghiệp đô thị. Đội ngũ cán bộ khuyến nông nhiệt tình, bám sát địa bàn để thông tin, hỗ trợ kịp thời cho nông dân trong quá trình thực hiện mô hình và trong việc chuyển giao cây, con giống. Nông dân rất quan tâm đến việc thực hiện mô hình.

+ Khó khăn: Một số nông dân chưa có kinh nghiệm sản xuất cũng như nuôi trồng, dẫn tới chủ quan trong khâu chăm sóc và phòng trị bệnh, chưa tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ kỹ thuật. Một số nông dân thiếu khả năng đối ứng cho mô hình nên quá trình chọn hộ thực hiện mô hình còn nhiều khó khăn. Công tác chọn hộ chưa thật sự đúng đối tượng, chưa đáp ứng được cho việc làm điểm để phát triển du lịch của địa phương, chọn hộ còn mang tính rời rạc. Công tác phối hợp kiểm tra cũng như theo dõi các mô hình về sau chưa thật sự chặt chẽ và thường xuyên…

+ Các giải pháp đã thực hiện:

Đối với việc hỗ trợ về kỹ thuật nuôi, trồng cho các hộ dân tham gia mô hình: Mỗi mô hình do Trung tâm khuyến nông triển khai thực hiện đều bố trí 1 lớp tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân tham gia mô hình và các hộ dân lân cận. Đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp cho các hộ dân tại các điểm triển khai xây dựng mô hình.

Đối với chất lượng cây con, giống: Cây con, giống và vật tư được cung cấp bởi các đơn vị có quy mô lớn, có uy tín, đảm bảo chất lượng, được lựa chọn thông qua quá trình đấu thầu theo quy định của pháp luật. Đối với việc hỗ trợ đầu ra của sản phẩm: Đã phối hợp với UBND phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, mời các đơn vị, doanh nghiệp thu mua sản phẩm công bố các tiêu chuẩn sản phẩm có thể thu mua trên cơ sở sự thỏa thuận giá giữa doanh nghiệp và người dân.

+ Định hướng trong thời gian tới: Tiếp tục duy trì 2 mô hình hiệu quả là mô hình nuôi lươn không bùn và mô hình trồng hoa, kiểng; chuyển đổi mô hình trồng nấm Linh Chi đỏ (quy trình kỹ thuật cao, năng suất thấp, hiệu quả mang lại chưa như mong muốn) sang trồng nấm Bào Ngư. Đồng thời, dừng mô hình trồng rau trong nhà lưới (vì vốn đầu tư lớn, người dân không đủ vốn đối ứng) và mô hình nuôi cá cảnh (do đầu ra gặp nhiều khó khăn).

Riêng nội dung kết nối du lịch, hiện tại kết quả thực hiện không cao do chưa kết nối được tuyến du lịch của các công ty lữ hành.

Chia sẻ bài viết