12/09/2019 - 10:48

Đề nghị có biện pháp giúp người dân giảm thiệt hại do dịch tả heo châu Phi

Cử tri đề nghị xem xét, có biện pháp hỗ trợ nông dân giảm thiệt hại trước tình trạng dịch tả heo châu Phi (DTHCP). Nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Ngày 22-7-2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 5169/BNN-TY về việc hướng dẫn bổ sung một số biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi, trong đó hướng dẫn về xử lý heo tại hộ, trang trại chăn nuôi có heo mắc bệnh DTHCP; đồng thời, hướng dẫn việc lấy mẫu xét nghiệm vi-rút DTHCP trong kiểm soát vận chuyển và giết mổ heo tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch. Hướng dẫn này, khi áp dụng trong thực tế sẽ giảm chi phí cho người chăn nuôi và hỗ trợ về giá thành sản phẩm chăn nuôi, cụ thể:

* Về xử lý heo tại hộ chăn nuôi có heo mắc DTHCP:

- Tiêu hủy heo mắc bệnh, heo chết, heo có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh DTHCP.

- Đối với heo khỏe mạnh trong cùng ô chuồng, dãy chuồng với heo mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP thì được nuôi cách ly hoặc giết mổ để tiêu thụ tại địa bàn cấp huyện.

- Đối với heo khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có heo mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP:

+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ heo: được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn cấp huyện.

+ Trường hợp có nhu cầu để nuôi: được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh để nuôi với sự giám sát của thú y địa phương.

* Về xử lý heo tại trang trại chăn nuôi có heo mắc bệnh DTHCP:

- Tiêu hủy heo mắc bệnh, heo chết, heo có kết quả xét nghiệm dương tính với mầm bệnh DTHCP.

- Đối với heo khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng có heo mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP:

+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ heo: được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn cấp huyện.

+ Trường hợp có nhu cầu để nuôi: được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp huyện để nuôi với sự giám sát của thú y địa phương.

- Đối với heo khỏe mạnh tại ô chuồng, dãy chuồng chưa có heo mắc bệnh, được lấy mẫu và có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTHCP:

+ Trường hợp có nhu cầu giết mổ heo: được giết mổ để tiêu thụ thuộc địa bàn cấp tỉnh.

+ Trường hợp có nhu cầu để nuôi: được vận chuyển đến nơi khác thuộc phạm vi địa bàn cấp tỉnh để nuôi với sự giám sát của thú y địa phương.

* Đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trong vùng dịch: cơ quan thú y không cần lấy mẫu sản phẩm để xét nghiệm mầm bệnh DTHCP.

* Kiểm soát vận chuyển heo ra ngoài, vào vùng dịch của các trang trại chăn nuôi có điểm trung chuyển:

Được vận chuyển heo (để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm, để giết mổ) có kết quả âm tính với mầm bệnh DTHCP từ trại chăn nuôi đến điểm trung chuyển. Thời gian lưu giữ heo tại điểm trung chuyển nếu chưa vượt quá 12 giờ thì không phải lấy mẫu xét nghiệm lại khi vận chuyển. Nếu vượt quá 12 giờ thì phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Chia sẻ bài viết