03/08/2020 - 05:59

Đề nghị chuẩn bị tốt cho việc đổi mới chương trình sách giáo khoa

Đại biểu HĐND thành phố đề nghị có kế hoạch chuẩn bị tốt cho việc đổi mới chương trình sách giáo khoa (SGK) năm 2020. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố như sau:

Sở GD&ĐT thành phố đã tuyên truyền Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông (GDPT); Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, SGK GDPT mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 đến công chức, viên chức, học sinh, cha mẹ học sinh để quán triệt thời gian bắt đầu triển khai áp dụng chương trình, SGK GDPT mới. Hình thức tuyên truyền đa dạng: đăng trên website, công khai trong các buổi họp, sinh hoạt dưới cờ, bảng thông tin... Đồng thời, tổ chức Hội nghị “Tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện áp dụng chương trình, SGK GDPT mới”.

Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, SGK GDPT mới trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, SGK GDPT mới. Đồng thời, chỉ đạo ngành GD&ĐT phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ nhà giáo hiện có để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đổi mới; tổ chức cho 100% cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên toàn ngành được nghiên cứu, quán triệt thông tư của Bộ GD&ĐT về Ban hành chương trình GDPT; tổ chức góp ý cho dự thảo chương trình GDPT tổng thể, chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT năm 2018. Sở GDĐT phối hợp Trường Đại học Cần Thơ tổ chức nhiều buổi hội thảo góp ý dự thảo chương trình GDPT tổng thể với sự tham gia của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cốt cán của các cấp học, bậc học…

Thực hiện kế hoạch của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn các trường phổ thông tham gia triển khai thực nghiệm, thí điểm chương trình và SGK mới, Sở GD&ĐT đã chọn 4 cơ sở giáo dục vừa thuộc vùng thuận lợi và vùng khó khăn tham gia, đảm bảo số lượng giáo viên, học sinh trực tiếp dạy, học và trả lời phiếu góp ý (online), phiếu phỏng vấn sâu theo yêu cầu, được Ban quản lý dự án GDPT mới đánh giá cao trong hội nghị tổng kết thực nghiệm và khảo sát ý kiến của giáo viên, cán bộ quản lý về dự thảo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình GDPT mới được tổ chức tại Hà Nội.

Sở GD&ĐT đã triển khai thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc lựa chọn SGK lớp 1 trong cơ sở GDPT; các quyết định số của Bộ GDĐT phê duyệt danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT; phê duyệt bổ sung danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở GDPT; phê duyệt danh mục SGK lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở GDPT. Đồng thời, chia sẻ các video clip hướng dẫn, giới thiệu từng bộ sách của nhà xuất bản đến các trường giúp cán bộ quản lý và giáo viên các trường thuận lợi trong việc nghiên cứu, lựa chọn SGK đúng theo yêu cầu.

Chia sẻ bài viết