16/09/2008 - 08:09

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông, xóa bỏ tư tưởng trông chờ cơ chế ưu đãi

* Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Ngày 15-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng tìm biện pháp tháo gỡ những vướng mắc, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án giao thông, đồng thời chỉ đạo triển khai kế hoạch trung hạn 2009 - 2011 của ngành Giao thông vận tải.

Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong 8 tháng đầu năm, kết quả giải ngân và thực hiện đầu tư xây dựng của toàn ngành gặp nhiều khó khăn. Đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) mới thực hiện khoảng 38,9%, giải ngân 38,8% kế hoạch; từ nguồn trái phiếu Chính phủ (TPCP) thực hiện đạt 43,3%, giải ngân đạt 46,3% kế hoạch. Việc triển khai từ các nguồn khác như vay tín dụng, nguồn ngoài ngân sách cũng mới đạt trên 1.000 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức cho biết, mục tiêu của ngành từ nay đến cuối năm phấn đấu giải ngân 100% nguồn NSNN 8.688 tỉ đồng, thúc đẩy tiến độ thi công các dự án BOT, trong đó sớm hoàn thành các công trình trọng điểm như cầu Rạch Miễu, tuyến đường cao tốc TPHCM - Trung Lương; cải tạo nâng cấp, làm mới 65km quốc lộ, 8.800m cầu, 13.500km đường nông thôn, 42km đường sắt, nạo vét và nâng cấp hơn 42km tuyến vận tải thủy, hoàn thành xây dựng mới Cảng hàng không Đồng Hới công suất 300.000 HK/năm...

Trên cơ sở đó, kế hoạch trung hạn năm 2009 - 2011 về đầu tư xây dựng ngành GTVT được dự kiến: hoàn thành 37 dự án cấp bách từ nguồn NSNN với tổng vốn hơn 13.000 tỉ đồng, giải ngân gần 34.000 tỉ đồng vốn TPCP và 20.834 tỉ đồng vốn ODA, huy động 79.050 tỉ đồng vốn ngoài ngân sách. Riêng năm 2009 sẽ làm mới, nâng cấp, cải tạo hơn 630 km đường bộ, 9.800m cầu, nâng cấp 75km vận tải thủy và hoàn thành nâng cấp Cảng hàng không Liên Khương và Vinh.

Tại buổi họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý với mục tiêu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn các công trình xây dựng của ngành GTVT. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, chiến lược để tạo cơ sở triển khai các dự án gối đầu, thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để sớm trình và phê duyệt các quy hoạch, chiến lược. Ban Chỉ đạo các công trình giao thông trọng điểm thực hiện giao ban 3 tháng/lần, đối với các dự án thì 1 tháng/lần để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân vốn cho công trình.

Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất rà soát, điều hòa nguồn vốn của ngành GTVT. Cụ thể, năm 2009 bên cạnh việc đảm bảo đầu tư theo kế hoạch cần tập trung vào nhiệm vụ trả nợ ngân sách, tăng tỷ trọng các dự án ngoài nguồn ngân sách, nhất là các dự án BOT mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Kiên quyết xem xét lại vấn đề năng lực của các chủ đầu tư, tránh tình trạng nhận dự án tràn lan nhưng không triển khai, thi công được”.

* Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải. Ban Chỉ đạo Nhà nước do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng làm Phó Trưởng ban Thường trực và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân làm Phó Trưởng ban.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Nhà nước có nhiệm vụ: Chỉ đạo, kiểm tra, điều hòa phối hợp và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng các công trình, dự án trọng điểm theo đúng quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong việc thực hiện các công trình, dự án. Mặt khác, Ban Chỉ đạo Nhà nước có trách nhiệm yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan lập và triển khai các quy hoạch khác thuộc phạm vi trách nhiệm của mình phù hợp với quy hoạch tổng thể các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư công trình, dự án, các tổ chức tư vấn, các nhà thầu trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình; giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư để thi công các công trình, dự án.

Ban Chỉ đạo Nhà nước được mời hoặc thuê các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để tư vấn trong quá trình chỉ đạo, thẩm định các cơ chế, chính sách, tổ chức và biện pháp thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia.

LỆ HÀ - TTXVN

Chia sẻ bài viết