18/05/2016 - 20:49

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Năm năm qua, từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 03), các cấp, các ngành, đoàn thể TP Cần Thơ đã có nhiều mô hình, phần việc thiết thực làm theo gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Qua đó, thành phố đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Trả lời phỏng vấn của Báo Cần Thơ về những kết quả nổi bật thành phố đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cho biết:

 

- Năm năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể thành phố vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tình hình thực tế. Từng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03 mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhiệm vụ chính trị được giao; từng đảng viên, công chức, viên chức đã đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực; các tầng lớp nhân dân thành phố đã tích cực hưởng ứng và thực hiện Chỉ thị thể hiện qua việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương. Phong trào làm theo gương Bác đã lan tỏa đến cộng đồng dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

 Thưa đồng chí, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03, có những điều gì khiến đồng chí tâm đắc?

- Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, đã xây dựng Kế hoạch số 09-KH/TU để triển khai thực hiện Chỉ thị 03 và tổ chức hội nghị triển khai cho cán bộ chủ chốt. Các cấp ủy đảng trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân sát với thực tiễn. Lần lượt từng chủ đề được các chi bộ, tổ chức đoàn thể tổ chức sinh hoạt thảo luận sôi nổi, từng đồng chí đã rút ra bài học bổ ích từ việc học tập đạo đức của Bác. Đây cũng là tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức đảng hàng năm.

 Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy và đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: ANH DŨNG

Nhiều tập thể, cá nhân đã kết hợp linh hoạt, sáng tạo giữa thực hiện Chỉ thị 03 với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của Đảng và mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như: Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng chỉ đạo thực hiện các mô hình "Dân vận khéo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính"; Đảng ủy Công an thành phố với phong trào thi đua "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"; Đảng ủy Quân sự thành phố triển khai mô hình "thi đua quyết thắng"; UBMTTQ Việt Nam thành phố đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"; Hội Cựu chiến binh thành phố thực hiện phong trào "Cần kiệm để thoát nghèo và nâng cao mức sống", "Rước ảnh Bác Hồ về treo nơi trang trọng trong nhà"; Hội Nông dân thành phố với phong trào "Nông dân sản xuất giỏi"... Đặc biệt, các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể thành phố đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện NQTW4, qua đó đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chủ động giải quyết nhiều vụ việc dư luận bức xúc, củng cố lòng tin với nhân dân. Việc bình chọn tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đúng thực chất hơn, trong đó tập trung tuyên dương những tập thể và cá nhân ở cơ sở, trực tiếp lao động sản xuất.

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, thành phố có hàng trăm lượt tập thể và hàng ngàn lượt cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Những tập thể, cá nhân ấy để lại cho đồng chí những ấn tượng sâu sắc gì?

- Tính trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, toàn thành phố có 124 tập thể và 205 cá nhân tiêu biểu được Thành ủy tuyên dương, khen thưởng và có 438 tập thể, 2.160 cá nhân tiêu biểu được các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tuyên dương, khen thưởng. Những tập thể, cá nhân ấy đều để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc. Trong đó, có tổ chức đảng nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nhiều tập thể cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, tổ hợp tác, tổ từ thiện xã hội… đã xây dựng được mô hình tốt, cách làm hay mang lại hiệu quả trong đời sống xã hội. Nhiều tấm gương cá nhân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng, hiến hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng cầu đường, trường học; nhiều tấm gương đã tình nguyện hiến máu rất nhiều lần; bất chấp hiểm nguy trấn áp tội phạm, bắt cướp trả lại tài sản cho nhân dân; nhiều tấm gương đã thực hiện nhiều đề tài, sáng kiến nghiên cứu thành công, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỉ đồng, giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất… Đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của thành phố.

 Đồng chí có nhận xét gì về vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 03?

- Nhìn chung, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều giữ vững phẩm chất, đạo đức, lập trường, tư tưởng kiên định và ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; nhận thức rõ vai trò nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác, đăng ký thực hiện tu dưỡng, rèn luyện theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hầu hết cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm gương mẫu của mình, là hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tiến hành công việc khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, gần gũi nhân dân, tôn trọng cấp dưới; quan tâm giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân và tháo gỡ khó khăn, giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên, nhất là đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở cơ sở đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu trước nhân dân, trong thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới...

 Thưa đồng chí, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 tại TP Cần Thơ còn những mặt hạn chế gì cần lưu ý, khắc phục?

- Bên cạnh những kết quả nổi bật vừa nêu, thời gian qua vẫn còn một số cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị 03 nên việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị chưa quyết liệt và còn thụ động, trông chờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cơ quan khối hành chính nhà nước chưa đạt yêu cầu. Việc cụ thể hóa nội dung, chương trình học tập và làm theo ở một số địa phương, đơn vị thiếu cụ thể, chưa sát thực tế, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng còn lúng túng việc đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Công tác theo dõi, nắm bắt, phát hiện và nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, những tập thể và các nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số địa phương chưa thường xuyên, chưa sâu rộng.

 Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đồng chí, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần làm gì để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị quan trọng này?

- Thời gian tới, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện NQTW4, trong đó chú trọng giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém để củng cố niềm tin với nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống Dân vận, MTTQ và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp"; Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức. Thực hiện giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt. Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

 Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy !

ANH DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết