15/11/2012 - 21:47

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Sáng 15-11, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp lần thứ 3 năm 2012 đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong 4 tháng qua; báo cáo kết quả các Đoàn kiểm tra, giao ban khu vực của Ban Bí thư.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả của các Đoàn kiểm tra, giao ban của Ban Bí thư tại khu vực phía Nam, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ xây dựng chương trình giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Trung ương Đoàn báo cáo về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu phát biểu nêu bật những kết quả đã đạt được, những nét mới; những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện tốt Chỉ thị 03 ở các bộ, ngành, địa phương.

Trong những tháng còn lại của năm 2012 và đầu năm 2013, Bộ phận giúp việc tiếp tục tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư; phát hành tài liệu và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2013. Bộ phận giúp việc xây dựng kế hoạch xét chọn và trao giải lần thứ nhất Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu gương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013…

Kết luận cuộc họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của các thành viên Bộ phận giúp việc, các bộ, ngành, địa phương góp phần quan trọng trong tổ chức, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Thực tế công tác và kết quả kiểm tra của các Đoàn cho thấy: Việc thực hiện Chỉ thị 03 đã tạo sự chuyển biến, tác động tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về công tác xây dựng Đảng. Các địa phương, đơn vị đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đạt kết quả tốt trong thực hiện Chỉ thị 03. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, qua đó góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, động viên sự tích cực, chủ động của các cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, có ảnh hưởng tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn trực tiếp với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng. Việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh với học sinh, sinh viên và cán bộ, đảng viên là những nội dung đã được nêu rõ trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư, là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bộ Giáo dục - Đào tạo, Học viện Chính trị -Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cần tập trung chỉ đạo khẩn trương, hoàn thành nhiệm vụ được giao, trình Ban Bí thư nội dung này trong quý I năm 2013, để có thể đưa vào giảng dạy trong năm học 2013-2014.

Hương Thủy (TTXVN)

Chia sẻ bài viết