14/05/2018 - 21:52

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:

Đẩy mạnh kết nối phi tập trung trong xây dựng Chính phủ điện tử

Chiều 14-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ  Mai Tiến Dũng đã báo cáo về kinh nghiệm triển khai Chính phủ  điển tử của một số quốc gia là Estonia, Pháp và Malaysia, những nước đã đạt được nhiều thành tựu trong triển khai Chính phủ  điện tử.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, việc quan trọng nhất hiện nay và cần sớm triển khai là có biện pháp kết nối dữ liệu liên thông giữa các cơ quan Nhà nước, mà trước mắt có thể là cho phép kết nối dữ liệu của ngành thuế, hải quan và bảo hiểm xã hội. Bởi hiện cả nước đã có 9.000 xã, phường đã có cổng điện tử và nếu truy cập được các dữ liệu này thì rất thuận lợi trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các chuyên gia cũng cho rằng cần gắn việc xây dựng Chính phủ  điện tử với cải cách và cung cấp các dịch vụ công qua nền tảng số hóa. Văn phòng Chính phủ  kiến nghị Chính phủ xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Cùng với đó là thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ  điện tử.

Kết luận tại buổi làm việc, khẳng định tầm quan trọng của yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử để tránh rơi vào tình trạng "chậm phát triển", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh đất nước đang triển khai một nền kinh tế số, Chính phủ phải đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Thủ tướng chỉ rõ, vấn đề hiện nay không phải là thiếu nguồn lực mà là một số bộ, ngành và địa phương còn né tránh nhiệm vụ này, chưa coi đây là nhiệm vụ của cấp trưởng. Thủ tướng yêu cầu từng thành viên Chính phủ, các tỉnh thành cả nước đều phải tham gia xây dựng Chính phủ điện tử:

Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc xây dựng Chính phủ  điện tử gắn chặt giữa cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin ở mọi cấp, ngành. Coi công nghệ thông tin là công cụ để thực hiện mục tiêu cải cách.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đồng ý cần thành lập một Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử trên cơ sở kiện toàn lại Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin về xây dựng Chính phủ  điện tử do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban.

Đề cập đến hiệu quả to lớn của việc kết nối các nguồn dữ liệu sẵn có Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương xây dựng các Đề án hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là thể chế về việc kết nối phi tập trung về chia sẻ dữ liệu, cởi mở thông tin. Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương trình Chính phủ  ban hành Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ  sớm xây dựng, trình Thủ tướng xem xét phê duyệt Đề án về giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước.

TTXVN

Chia sẻ bài viết