27/09/2023 - 09:20

Đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam trên môi trường không gian mạng 

Bài 2: Công tác đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam trên môi trường không gian mạng

* HOÀI THU - KIỀU CHINH - QUỐC THÁI

Trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, vu cáo, phủ nhận thành quả dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, để tăng cường đấu tranh một cách hệ thống, cả về lý luận và thực tiễn, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần xem xét, nhận diện, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện âm mưu, thủ đoạn và xác định rõ bản chất các luận điệu xuyên tạc, nền tảng, mục tiêu, phương thức, chủ trương, công cụ chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, vạch rõ sự mâu thuẫn của các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận thành quả về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

* Tăng cường công tác quản lý điều hành

Trên cơ sở tiếp tục xây dựng, ban hành nhiều chính sách, pháp luật về thông tin, báo chí nhằm bảo vệ, đảm bảo quyền con người trên không gian mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng, sự quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị... hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân đã có nhận thức đúng đắn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước gây tổn hại đến an ninh quốc gia của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Công an TP Cần Thơ tuyên truyền pháp luật, trong đó có Luật an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ảnh Công an TP Cần Thơ

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc triển khai các biện pháp nhằm tăng cường việc quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, tiêu biểu là hai mạng xã hội lớn Google và Facebook. Gần đây, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ được khoảng 4.500 video clip xấu độc trên trang Youtube, trong tổng số khoảng 5.000 video clip theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông (chiếm tỷ lệ 90%, thuộc nhóm các nước được Google đáp ứng yêu cầu cao nhất trên toàn thế giới). Facebook đã gỡ bỏ 107/107 tài khoản giả mạo, 394 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, 159 tài khoản nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chúng ta tích cực phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc xuất bản các tờ báo “chui”, các blog, trang web… tuyên truyền phá hoại tư tưởng.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giám sát chặt chẽ thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng. Công an các địa phương, đơn vị trên cả nước đã xây dựng, quản lý nhóm fanpage thường xuyên đưa tin, đăng tải bài viết, hình ảnh video clip phản ánh thông tin chính thống, định hướng dư luận, phục vụ hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Nhiều công an địa phương xây dựng, quản lý các nhóm tích cực trên không gian mạng, như: Công an TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, tỉnh Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa…. Qua đó, đã phát hiện hàng trăm trang web, tài khoản mạng xã hội; nhiều hội nhóm lớn, kênh Youtube có hoạt động chống phá nguy hiểm; xử lý, sàng lọc hàng triệu tin, bài có nội dung xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước để tổ chức truy xét, truy tìm.

Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực IV và Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo “Vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”. Trong ảnh: Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ báo cáo tham luận tại hội thảo. Ảnh: Quốc Thái.

Tại Cần Thơ, căn cứ Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25-3-2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Thành ủy triển khai thực hiện với phương pháp lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trước thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo 35. Theo đó, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm thường xuyên. Các thành viên, cộng tác viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo và tác nghiệp trên không gian mạng. Hoạt động của các trang, nhóm công khai Facebook, Zalo được củng cố duy trì đăng tải các nguồn tin chính thống, tích cực. Theo Công an TP Cần Thơ, từ năm 2022 đến nay, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chỉ đạo 35 Công an thành phố đã biên tập, viết, dẫn nguồn trên 54.243 tin, bài viết, video bình luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công an TP Cần Thơ và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hai đơn vị thường xuyên trao đổi, phối hợp xử lý những vấn đề liên quan, làm tốt công tác an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin và truyền thông, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, xử lý kịp thời hành vi lợi dụng không gian mạng vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an thành phố phối hợp phát hiện 87 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc sai sự thật về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phạt vi phạm hành chính 9 vụ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật;  vô hiệu hóa, mời gọi làm việc, giáo dục, răn đe và yêu cầu 74 trường hợp tháo gỡ các nội dung sai trái đã đăng tải.

* Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy, tổ chức đảng. Quán triệt tinh thần trên, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tập trung tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến đội ngũ báo cáo viên, đảng viên. Cán bộ Hội Cựu chiến binh thành phố đã tham gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp; phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời tuyên truyền, phổ biến các tài liệu, bài viết định hướng dư luận và phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch. Ðặc biệt, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh thành phố đã tích cực tham gia đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng môi trường mạng xã hội, Internet để xuyên tạc, vu khống, đưa tin sai sự thật.

  Lực lượng công an cả nước luôn tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các quy định pháp luật liên quan, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để nhận diện, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, quan điểm sai trái nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Ðảng của các thế lực thù địch và các hành vi vi phạm pháp luật. Ðồng thời, vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Các báo, tạp chí điện tử tăng cường mở mới và phát triển các chuyên trang, chuyên mục mang tính chuyên sâu về đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch như chuyên mục: “Chống các quan điểm sai trái, thù địch”; “Sự kiện - bình luận”; “Nghiên cứu trao đổi”; “Diễn đàn”... Cụ thể, từ tháng 8-2019, Báo Trà Vinh đã xây dựng và thực hiện chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, mỗi tháng 1 kỳ, tập trung vào nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; làm cơ sở để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Trên Báo Cần Thơ, chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được thực hiện định kỳ hàng tuần. Thông qua nhiều bài viết của chuyên mục này, Báo Cần Thơ đã tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch kịp thời, thuyết phục và hiệu quả, truyền tải được những thông điệp tích cực và thông tin chính thống, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Nhận diện thủ đoạn các thế lực thù địch, tuổi trẻ cả tăng cường tuyên truyền, giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch. Nhiều cơ sở Đoàn thành lập các câu lạc bộ Lý luận trẻ nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình thời sự của đất nước cho các bạn trẻ; phát động các cuộc vận động, tuyên dương người tốt - việc tốt để dẫn dắt, cổ vũ ĐVTN học tập và noi theo.  

Công an thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Ảnh KIỀU CHINH

Theo anh Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Nam Cần Thơ, công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên được Ðoàn trường triển khai kịp thời bằng nhiều hình thức. Ðoàn trường đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng, Ðoàn đến với ÐVTN. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” do Trung ương Ðoàn triển khai, được ÐVTN tích cực hưởng ứng, với hơn 30.000 tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải trên fanpage Facebook của Ðoàn trường và các cơ sở Ðoàn, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đẩy lùi những thông tin xấu, độc. Trường Ðại học Cần Thơ là một trong những đơn vị duy trì tổ chức Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên hằng năm. Qua 3 lần tổ chức (từ năm 2020 đến 2022), trường có 32.945 sinh viên tham gia (trực tuyến lẫn trực tiếp). Tại Trường Ðại học Tây Ðô, việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 4 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên được Ðoàn trường duy trì, đổi mới về nội dung và hình thức. Từ năm 2019 đến nay, ÐVTN đã thực hiện 9 tập san cấp Ðoàn khoa/bộ môn, 1 tập san cấp Ðoàn trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Theo anh Lâm Văn Tiền, Bí thư Ðoàn Trường Ðại học Tây Ðô, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin và các phong trào hành động cách mạng, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của ÐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bài 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh trên lĩnh vực quyền con người trên môi trường không gian mạng

 

Chia sẻ bài viết