09/02/2010 - 14:34

Đảng: Niềm tin và hy vọng

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Năm 2010 sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, Báo Cần Thơ phỏng vấn một số đồng chí lãnh đạo cấp quận, huyện và cơ sở - những người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức các phong trào hành động cách mạng ở địa phương - để ghi nhận những suy nghĩ, niềm tin, kiến nghị và kỳ vọng vào Đại hội, vào sự nghiệp đổi mới, phát triển bền vững của đất nước.

Đồng chí Hồ Quốc Quang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ:

PHẢI CÓ QUYẾT TÂM CAO VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

 

Thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Hàng năm, Đảng ủy khối đều xây dựng chương trình và thực hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cụ thể hóa kế hoạch đến cấp ủy cơ sở tự kiểm tra ở cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy xây dựng chương trình công tác phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung kiểm điểm việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ gìn phẩm chất đạo đức vào sinh hoạt thường kỳ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó, góp phần rất lớn vào kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giúp các tổ chức đảng tăng cường sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, qua các vụ án liên quan đến tham nhũng cho thấy, tình hình tham nhũng ngày càng phức tạp, đối tượng phạm tội thường có mối quan hệ rộng rãi, nhiều tiền, nhiều mánh khóe tinh vi. Vì vậy, để đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng phải có quyết tâm cao, biện pháp cụ thể. Trước hết, các tổ chức đảng phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quản lý tốt đảng viên, gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đại hội Đảng sắp tới, từng cấp ủy cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn, bố trí những cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, bản lĩnh trong đấu tranh xây dựng nội bộ bầu vào cấp ủy cơ sở. Và trong nhiệm kỳ mới, mỗi tổ chức đảng phải đề cao hơn nữa tính tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những vi phạm về tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật và Điều lệ Đảng. Việc xử lý kỷ luật Đảng phải công minh, chính xác, kịp thời, khách quan, công khai để đạt được yêu cầu răn đe, giáo dục, giúp các tổ chức đảng, đảng viên tăng cường sức chiến đấu, mạnh dạn đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Đồng chí Phan Thanh Phong, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ:

TRÍ THỨC HÓA ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 

Hiện nay, các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ có gần 26.000 công nhân lao động, chiếm hơn 30% đội ngũ công nhân thành phố. Xác định đội ngũ công nhân có vai trò to lớn trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, Đảng bộ Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc quan tâm thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ chính trị, học vấn, chuyên môn, tay nghề (HVCMTN) cho công nhân. Đặc biệt, từ khi thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước”, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị HVCMTN cho công nhân. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối đã cử trên 2.000 công nhân học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị; trên 1.000 công nhân tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Đến nay, có trên 15% công nhân đạt trình độ chuyên môn, chính trị từ trung cấp trở lên; có trên 30% công nhân đã qua đào tạo tay nghề, trong đó công nhân có tay nghề từ bậc 4 đến bậc 7 chiếm gần 10%. Tuy nhiên, nhìn chung, trình độ chính trị, HVCMTN, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, nhận thức chính trị và giác ngộ giai cấp của công nhân còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Xây dựng đội ngũ công nhân giác ngộ về chính trị, có trình độ chuyên môn cao là một đòi hỏi bức thiết trong tiến trình CNH,HĐH. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị tại Đại hội Đảng các cấp lần này, cần tập trung thảo luận, đề ra giải pháp nhằm nâng cao trình độ chính trị, HVCMTN cho người lao động nói chung và công nhân trong các doanh nghiệp nói riêng. Trước mắt, chính quyền và các cơ quan chuyên môn cần tổ chức khảo sát nắm lại trình độ của đội ngũ công nhân trong các doanh nghiệp, trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị Đảng, Nhà nước đề ra các cơ chế, chính sách phù hợp cho công tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ công nhân lao động. Cần có chính sách ưu đãi, khuyến khích công nhân học tập. Các doanh nghiệp cần tăng cường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trên địa bàn tổ chức đào tạo nghề dài hạn và xây dựng các trung tâm vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề cho công nhân. Các cấp ủy đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên trong công nhân để đội ngũ công nhân thành phố không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH.

Đồng chí Châu Văn Lực, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ:

TẬP TRUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ

 

Cần Thơ là thành phố đô thị loại một trực thuộc Trung ương, được xác định là trung tâm động lực phát triển của vùng ĐBSCL. Để thực hiện được vai trò đó, theo tôi, một trong những đòi hỏi hết sức cấp thiết là Cần Thơ phải xây dựng được đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Trong những năm qua, thành phố Cần Thơ rất quan tâm đến việc thu hút, đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là triển khai rất tích cực Chương trình “Cần Thơ 150”, đến nay đã có gần 90 người được đưa đi đào tạo sau đại học ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả bước đầu, chưa toàn diện. Vì vậy, theo tôi, tại Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới, cần tập trung thảo luận đề ra chương trình mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố. Trong đó, cần thấy rằng nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ dựa vào đào tạo ở nước ngoài. Hiện nay, có rất nhiều lĩnh vực mà đào tạo trong nước có chất lượng không kém nước ngoài lại phù hợp với thực tiễn của đất nước, của vùng. Vì vậy, theo tôi, nguồn nhân lực chất lượng cao chủ yếu vẫn là nguồn đào tạo trong nước. Thành phố cần có chính sách cụ thể thu hút sinh viên giỏi, xuất sắc của các trường, ở những ngành mà thành phố đang và sẽ có nhu cầu. Cần bồi dưỡng thêm về ngoại ngữ để những cán bộ đương nhiệm có điều kiện đi thực tập ngắn hạn ở nước ngoài.

Trường Đại học Cần Thơ và thành phố Cần Thơ đã ký kết hợp tác nhiều mặt, trong đó có đào tạo nhân lực cho thành phố Cần Thơ. Tôi nghĩ, Đại học Cần Thơ còn nhiều khả năng để có thể hỗ trợ thành phố đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình cụ thể như: chuẩn bị về ngoại ngữ, chuyên môn cho cán bộ thành phố tham gia các chương trình đào tạo sau đại học hoặc đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; cử cán bộ của thành phố tham gia các dự án hợp tác với nước ngoài của trường; cử cán bộ tham gia làm việc với các Khoa, Viện, phòng thí nghiệm của Trường ở những lĩnh vực, chuyên ngành mà cán bộ thành phố có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn...

Đồng chí Nguyễn Minh Toại, Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ:

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỂ NÔNG NGHIỆP - NÔNG DÂN - NÔNG THÔN HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền nông nghiệp nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện và to lớn, đời sống nông dân cũng có sự chuyển biến rõ nét. Nông nghiệp ngày càng phát triển cả về chất và lượng, đặc biệt là sản xuất lúa gạo không chỉ đảm bảo an ninh lương thực của quốc gia mà còn đảm bảo xuất khẩu. Đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân ngày một nâng cao.

Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập tuy mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng đặt ra cho nền nông nghiệp và nông dân nước ta rất nhiều thách thức. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, đáp ứng kịp thời những vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ nông dân còn chiếm khoảng 70% dân số và trong nhiều năm tới nước ta vẫn còn là nước nông nghiệp. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị, tại Đại hội Đảng các cấp lần này, nên bàn bạc và tiếp tục có giải pháp để nông nghiệp - nông dân - nông thôn hội nhập và phát triển bền vững. Trong đó, cần tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đảm bảo an sinh xã hội, giúp người nông dân an tâm sản xuất. Chính sách về đất đai phải ổn định. Có chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hợp tác xã, hướng đến một nền nông nghiệp phát triển toàn diện, công nghệ cao, sản phẩm nông nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Trước mắt trong vài năm tới, cần tiếp tục duy trì, mở rộng chính sách kích cầu của Chính phủ và trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nên đặc biệt quan tâm các sản phẩm nông nghiệp như: lúa, gạo, rau màu, thủy sản... Tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ tín dụng cho người nghèo thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; tăng cường dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn...

Đồng chí Lê Hoàng Nam, Bí thư Quận ủy Bình Thủy:

CẦN CÓ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ HỢP LÝ THU HÚT NHỮNG NGƯỜI TRẺ, CÓ NĂNG LỰC VÀ TÂM HUYẾT VỀ CƠ SỞ

 

Những ngày đầu mới chia tách, thành lập, đội ngũ cán bộ, đảng viên ở quận Bình Thủy còn rất nhiều mặt hạn chế. Xuất phát từ thực tế và yêu cầu nhiệm vụ mới, Quận ủy nhận thức sâu sắc rằng, để nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, nhất thiết phải nâng cao chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Để thực hiện mục tiêu này, ngay sau đại hội, Quận ủy Bình Thủy xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức quận Bình Thủy năm 2005-2010” và Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010”. Từ sự chỉ đạo kiên quyết, với nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ quận Bình Thủy có sự chuyển biến tích cực; năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo trẻ, nữ không ngừng gia tăng. Có thể khẳng định, chính chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên là yếu tố quan trọng góp phần to lớn để quận Bình Thủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong các năm qua.

Từ thực tiễn ở Bình Thủy, chúng tôi nhận thấy rằng, chất lượng nguồn nhân lực nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng, là nhân tố quan trọng đảm bảo thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Vì vậy, trong Đại hội Đảng các cấp lần này, cần mạnh dạn đề xuất các quyết sách nhằm thu hút những người trẻ, có trình độ học vấn cao, có năng lực và tâm huyết xây dựng quê hương về với cơ sở, từ đó tiếp tục rèn giũa, trọng dụng... từng bước xây dựng nên đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, có đạo đức tốt, trình độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao. Về lâu dài, đề nghị Đảng và Nhà nước cần xây dựng chiến lược đào tạo, trọng dụng, thu hút cán bộ trẻ, có năng lực về công tác ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự “vừa hồng vừa chuyên”, qua đó xây dựng cấp chính quyền cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng thành công CNXH trên đất nước ta.

Đồng chí Phạm Hưng Đảnh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt:

“LẤY DÂN LÀM GỐC” LÀ NỀN TẢNG ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ Ở ĐỊA PHƯƠNG

 

Khi nói về vai trò, vị trí của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước lấy dân làm gốc; gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Quán triệt chủ trương của Đảng và Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, những năm qua, Đảng ủy phường Tân Lộc lãnh đạo đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ theo phương châm gần dân, sát dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Từ sự chuyển biến về nhận thức, các cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc khoa học, bám sát cơ sở vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2005-2009, phường đã vận động nhân dân đóng góp hơn 20 tỉ đồng xây dựng phòng học, cầu, lộ giao thông... góp phần làm cho quê hương Tân Lộc ngày càng đổi mới, phát triển.

Qua quá trình thực hiện QCDC, Đảng ủy phường rút ra một số kinh nghiệm: Ở đâu cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, có quyết tâm cao, phân công trách nhiệm rõ ràng các bộ phận trong hệ thống chính trị, tự mình làm gương về phát huy dân chủ, thì ở đó QCDC sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để thực hiện tốt QCDC, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể tạo nên sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự nhất trí đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thường xuyên rút kinh nghiệm, nhân rộng và động viên khen thưởng những cách làm hay, những nhân tố mới điển hình, đồng thời xử lý nghiêm đối với những trường hợp mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ để gây rối.

Từ thực tiễn ở cơ sở, có thể khẳng định rằng thực hiện tốt “lấy dân làm gốc” sẽ phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, là nền tảng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Vì vậy, tại Đại hội Đảng các cấp lần này, chúng tôi kiến nghị phải nêu cao quan điểm “lấy dân làm gốc”, xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Đề nghị ban hành Luật “Thực hiện Dân chủ ở cơ sở” để quy định chặt chẽ và đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu này.

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng:

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CỦA TOÀN XÃ HỘI

 

Cùng với các địa phương khác trên địa bàn thành phố, ở phường Hưng Thạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Qua phong trào đã góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Liên tục từ năm 2002 đến nay, Hưng Thạnh được công nhận là “Xã Văn hóa” và “Phường văn hóa”.

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vì thế phát triển KT-XH phải song song với xây dựng đời sống văn hóa. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng, trong Đại hội Đảng các cấp lần này, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đề cập, thảo luận, làm rõ thêm. Trước mắt, các cấp ủy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của vấn đề xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xem đây là một cuộc vận động lớn, lâu dài, toàn diện không chỉ về xây dựng văn hóa, đạo đức, lối sống mà còn tác động lớn đến phát triển KT-XH, chính trị, an ninh quốc phòng trong thời kỳ hội nhập. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; đặc biệt coi trọng vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong việc vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động. Trong xây dựng các tiêu chí cần chú ý đi vào thực chất, tránh phô trương, hình thức và nên lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động khác. Tập trung xây dựng gia đình văn hóa, coi đây là yếu tố nền tảng, khơi dậy ý thức trách nhiệm của người dân đối với việc bảo vệ truyền thống văn hóa của dân tộc; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đời sống nhân dân... Xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa và kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, các điển hình, mô hình tiêu biểu trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội - an ninh quốc phòng...

Trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, việc giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc nói chung, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở nói riêng, như “chất đề kháng” chống lại văn hóa lai căng, các tiêu cực xã hội... góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Vũ Bình Đức, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh:

NÂNG CAO DÂN TRÍ LÀ CHÌA KHÓA MỞ ĐƯỜNG ĐỂ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

 

Nâng cao dân trí và xóa đói giảm nghèo là hai khía cạnh của một vấn đề, bởi khi dân trí nâng lên, người dân nhận thức thấu đáo về chất lượng và giá trị cuộc sống, biết tiếp thu và ứng dụng nhanh các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là yếu tố quan trọng để xóa đói giảm nghèo.

Là địa bàn có đông đồng bào theo đạo công giáo, Đảng ủy xã Thạnh An luôn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các vị linh mục trong các nhà thờ, họ đạo vận động nhân dân tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn. Nhờ vậy, xã Thạnh An đã tạo được phong trào xây dựng xã hội học tập sâu rộng. Năm 2008, xã đã đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập THCS đúng độ tuổi. Trình độ dân trí được nâng lên đã tạo điều kiện thuận lợi để Đảng ủy xã triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo, như đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng mô hình “ba giảm, ba tăng”, “xây dựng cánh đồng một loại giống”... trong sản xuất lúa, giúp giảm chi phí, chất lượng lúa hàng hóa được nâng lên. Nhờ đó, đầu nhiệm kỳ, toàn xã có trên 500 hộ nghèo, đến nay chỉ còn 98 hộ.

Có thể nói, nâng cao dân trí là chìa khóa mở đường để người dân làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy học, nâng cao dân trí ở cơ sở rất thiếu thốn. Vì thế, công tác giáo dục đào tạo - quốc sách hàng đầu - cần tiếp tục được đặt ra tại Đại hội Đảng các cấp lần này. Qua đó, sẽ tập trung thảo luận đề ra giải pháp tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các vùng nông thôn; có chính sách khuyến khích và hỗ trợ học sinh nghèo đến trường. Quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc, truyền thông cho các vùng nông thôn để người dân có điều kiện nắm bắt các kiến thức khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cần tiếp tục duy trì và mở rộng diện đối tượng học sinh sinh viên vay tiền đi học; đầu tư xây dựng và nâng cấp các trung tâm học tập cộng đồng ở các địa phương, giúp mọi người đều có cơ hội học tập và học tập suốt đời...

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Em, Chủ tịch UBND phường Thới Bình, quận Ninh Kiều:

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 

Năm 2007, phường Thới Bình là một trong những đơn vị cấp xã phường đầu tiên thực hiện ISO 9001 trong cải cách hành chính. Thực hiện ISO 9001, thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu giao dịch hành chính. Cũng nhờ hiện ISO 9001, hệ thống các văn bản pháp quy được cập nhật có hệ thống, toàn diện nên dễ thực hiện, nhiều loại thủ tục đã được rút ngắn thời gian thực hiện... Qua khảo sát, có hơn 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với thái độ phục vụ, thời gian trả kết quả đúng hạn... của cán bộ, công chức phường.

Hiện nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế càng được đẩy mạnh, yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao. Thời gian qua Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, chúng tôi nghĩ rằng công tác cải cách hành chính phải được nâng lên tầm chiến lược. Đối với thành phố, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, làm cho mỗi cán bộ, công chức xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của bộ máy công quyền. Bên cạnh đó, thành phố cần có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm với vai trò, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, có chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc ở các cơ quan hành chính cấp cơ sở. Người dân, doanh nghiệp là một chủ thể không thể tách rời của công cuộc cải cách hành chính, do đó cơ quan hành chính cần tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp cùng tham gia đóng góp, phản biện nhằm thúc đẩy tiến trình hoàn thiện công tác cải cách hành chính. Ngoài ra, cần đầu tư trang bị cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị cho các cơ quan hành chính, nhất là ở bộ phận “một cửa”, để phục vụ người dân, doanh nghiệp... ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền:

THỰC HIỆN TỐT NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ LÀ CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền, được sự đồng tâm hiệp lực của các tầng lớp nhân dân, cơ cấu kinh tế thị trấn Phong Điền từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại. Nhiều năm liền, Đảng bộ được công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, năm 2008 Đảng bộ đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đạt được kết quả trên, Đảng bộ thị trấn luôn quan tâm thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Trong công tác lãnh chỉ đạo, từng đồng chí trong BCH Đảng bộ luôn luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân cũng như của từng đảng viên để kịp thời có giải thích, xử lý, uốn nắn, nhắc nhở... Trong công tác cán bộ, Đảng ủy thực hiện công khai hóa qui trình nhân sự: Tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đánh giá cán bộ, công chức, thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, chuyển ngạch hàng năm. Nhờ thực hiện dân chủ, đã tạo ra môi trường làm việc cởi mở, đoàn kết, tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản chỉ đạo xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng. Nguyên tắc này được ví như là xương sống của Đảng, làm cho Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo thống nhất ý chí và hành động. Thời gian qua, Đảng ta quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn các cấp ủy thực hiện tốt nguyên tắc này. Tuy nhiên, nhiều cấp ủy vẫn còn vi phạm, dẫn đến mất đoàn kết, thậm chí vi phạm luật pháp, tổ chức đảng bị tê liệt. Vì vậy, tại Đại hội Đảng các cấp lần này, tôi đề nghị đưa ra bàn bạc thấu đáo thêm về các nguyên tắc xây dựng Đảng, trong đó có nguyên tắc tập trung dân chủ. Tôi nghĩ rằng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ phát huy được trí tuệ của tập thể, hạn chế được những sai lầm, khuyết điểm. Để phát huy dân chủ trong hoạt động của tổ chức đảng, thiết nghĩ, trước hết mỗi tổ chức đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của phát huy dân chủ trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Dân chủ phải được mở rộng, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ; dân chủ phải có tập trung, tránh dân chủ hình thức, một chiều hoặc lợi dụng dân chủ để làm sai nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Các tổ chức đảng cần mở rộng các hình thức dân chủ trực tiếp, chống độc tài, quan liêu, từng cán bộ đảng viên phải sâu sát với cơ sở, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của dân. Đảng cần tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh các qui trình, như: qui hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ... cần đảm bảo dân chủ, công khai. Cần tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chế độ bầu cử trong Đảng. Trước và trong quá trình diễn ra đại hội Đảng các cấp, các TCCSĐ cần tạo điều kiện để các đảng viên phát huy cao độ quyền làm chủ, giới thiệu, lựa chọn bố trí những cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, có năng lực, bản lĩnh trong đấu tranh xây dựng nội bộ để bầu vào cấp ủy cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Chia sẻ bài viết