04/12/2018 - 21:38

Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Đảng bộ quận Ninh Kiều cần tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả 

(CT)- Ngày 4-12-2018, Quận ủy Ninh Kiều tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận (mở rộng) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai nghị quyết năm 2019. Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Võ Thành Thống phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, Quận ủy Ninh Kiều tập trung lãnh đạo thực hiện ước đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong năm, các cấp ủy đảng trong quận thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; kết nạp 177 đảng viên mới, đạt 118% kế hoạch năm. Hệ thống chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động. Hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể có nhiều đổi mới, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của quận. Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước thực hiện 102.696 tỉ đồng, tăng 24,86% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách ước đạt 1.090 tỉ đồng, đạt 101,96% kế hoạch năm. Công tác xây dựng cơ bản và quản lý đô thị có nhiều chuyển biến. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững… Tuy nhiên, năm 2018 quận vẫn còn một số hạn chế, như: nguồn thu thuế công thương nghiệp gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng từng lúc, từng nơi chưa chặt chẽ; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị từng lúc, từng nơi chưa đảm bảo…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống đề nghị Đảng bộ quận Ninh Kiều xác định trọng tâm và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của quận là “Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả; tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”. Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện công tác dân vận thiết thực; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị về đất đai, xây dựng, cây xanh, chiếu sáng, vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố. Đồng thời, làm tốt công tác tuyển quân năm 2019; quan tâm tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân chu đáo, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019, các cấp ủy cần chuẩn bị nhân sự, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết