27/06/2021 - 14:39

Dặm trường tìm nhau 

Từ Dạ Linh

 

(Tặng riêng một người)

Là mưa rủ gió qua thềm

Trời se se lạnh

Cho mềm lòng ai

Rượu nồng

Chưa uống đã say

Nhấp môi còn nhớ hây hây má đào.

 

Là xưa kỷ niệm ngọt ngào

Lời em nhỏ nhẹ

Dâng trào niềm thương

Duyên trời chẳng kết tơ vương

Lạc nhau mấy thuở

Dặm trường tìm nhau.

 

Cớ gì trời đổ mưa ngâu

Có chăng Ô Thước bắc cầu

Người sang.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Từ Dạ Linh