28/01/2021 - 18:55

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thảo luận về các dự thảo Văn kiện 

(ÐCSVN) - Tiếp tục chương trình làm việc Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, sáng 28-1, Ðại hội làm việc tại hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Thay mặt Ðoàn Chủ tịch, đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều hành phiên thảo luận.

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28-1.  Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu dự phiên thảo luận các văn kiện đại hội tại hội trường, sáng 28-1. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên họp sáng đã có 13 đại biểu tham luận. Cụ thể:

Ðồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham luận về vấn đề “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng nền hành chính nhà nước, góp phần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Ðồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tham luận về vấn đề “Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, xây dựng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu”.

Ðồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham luận về vấn đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo khởi nghiệp”.

Ðồng chí Ðỗ Ðức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái tham luận về vấn đề “Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Ðồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương tham luận về vấn đề “Nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu”.

Ðồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Ðảng, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp tham luận về vấn đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Ðồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tham luận về vấn đề “Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học - công nghệ về nông nghiệp của quốc gia và khu vực”.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Quảng Ninh tham luận về vấn đề “Phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền trong tỉnh”.

Ðồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Ðà Nẵng tham luận về vấn đề “Một số bài học từ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ðảng bộ thành phố Ðà Nẵng”.

Ðồng chí Huỳnh Thành Ðạt, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tham luận về vấn đề “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

Ðồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham luận về vấn đề “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.

Ðồng chí Ðỗ Việt Hà, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tham luận về vấn đề “Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Ðồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum tham luận về vấn đề “Ðầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số”.

Buổi chiều, Ðại hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ðại hội nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và các tài liệu hồ sơ về nhân sự. Cuối cùng, Ðoàn Chủ tịch họp tiếp thu, giải trình các văn kiện trình Ðại hội.

Thu Hà

Chia sẻ bài viết